Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammen kommune arrangerte for åttende gang konferansen «I samme båt». Denne gang med tema, Aktive Lokalsamfunn for fremtidig bærekraft.

Fra 9. til 10 nov samlet skoleledelse, idrettsledelse, ordfører Kjell Arne Hermansen, politikere, kommunalsjefer, Viken idrettskrets, områdesatsningen på Strømsø, Pensjonistforbundet Buskerud, Drammen Friluftsforum, Drammen kulturråd, frivillige og andre samarbeidspartnere.

Til sammen 80 deltagere var samlet for å se mot fremtidens Aktive Lokalsamfunn. Drammen idrettsråd ved styreleder Per Fjeld Olsen holdt stø kurs og loset oss alle gjennom konferansen med stø hånd.

Seksjonsleder for forebyggende enhet i politiet v/Geir Oustorp hadde en analyse av nåsituasjon når det gjelder ungdommen i Drammen.

Kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet v/Jorunn Staavi Larsern,komunnalsje for forebyggende tjenster v/Siri Sørensen og kommunalsjef for barnehage og skole v/Thomas Larsen Sola informerte om kommunens rolle og rammeverk

Drammen idrettsråd v/Sissi Hafskjold hadde en statusoppdatering på hvor langt Aktive Lokalsamfunn har kommet i Drammen før sosiolog Yngve Carlsson snakket om idrettens som samfunnsbygger- i møte med «nye» og store samfunnsutfordringer.

KS konsulent ved Jo Fiske holdt et spennende innlegg om framtidsperspektiver på hvilken vei Norge og Drammen går framover.

Deltagerne fikk også høre fra «Sammen om Svelvik» og «Sammen om Ælva», fra klubbhus til aktivitetshus med perspektiver fra idrettslagene og rektorene.

Drammensidretten tar økonomi som barrierer for deltagelse på alvor!
Drammen idrettsråd fortalte om idrettens Solidaritetsfond som har en målsetting om å Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse. Fondet skal også forebygge utenforskap og sosial ulikhet. Hele 43 idrettslag i Drammen er tilknyttet Solidaritetsfondet.

Solidaritetsfondet • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)

Se sak fra DT.no: Politikk, Drammen | Frykter å miste barn og unge – mener løsningen er klar: – Ting tar tid, sier ordføreren (dt.no)

Viken Idrettskrets v/styreleder Roar Bogerud ledet panelsamtalen der idrettsledelse og skoleledelse var representert. Her ble det diskutert behov, utfordringer, løsningsalternativ, ideer og hvordan man sammen kan jobbe for at Aktive Lokalsamfunn skal fortsette å utvikle seg også i fremtiden.

Dagen ble avsluttet med temaarbeid og «kviss», og det var Glassverket IF med forsterkninger som gikk av med seieren og kunne hente inn vandrepokalen til jubel fra deltagerne.
Hele konferansen fikk oppleve et spektakulært kulturelt innslag med flotte ungdommer fra «Ekte kjærlighet på Gulskogen». Her kan vi røpe at ikke et øye var tørt.

Dag to ble benyttet til Workshop og her la alle ned mye arbeid for fremtidens Aktive Lokalsamfunn. Temaer for dagen var økonomi som barriere, “skole og idrettslag som samfunnsbyggere” og rammevilkår for Aktive Lokalsamfunn.  

«Det er ikke tvil om at Aktive Lokalsamfunn har kommet for å bli og at skole idrettslag, Pensjonistforbundet Buskerud, frivillige og samarbeidspartnere ønsker å utgjøre en forskjell for målsettingen om trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge i Drammen»- Sissi Hafskjold, Drammen idrettsråd

Takk til alle som bidro med både faglig og sosialt påfyll til konferanse.
En spesiell takk til ungdommene fra «Ekte Kjærlighet på Gulskogen» for særdeles flott underholdning!

Tusen takk også til Viken Idrettskrets v/Roar Bogerud og multikunstner Renate Ellingsen for god støtte og hjelp under konferanse.


Bilder fra konferansen tatt av Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather