Refusjon halleie 2014

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge til og med 19 år kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Søknadsfristen settes til 5.april 2014. Søknadene må være nøyaktig utfylt og alle vedlegg må legges ved. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli hensyntatt.

Skjemaet og informasjon om refusjon av halleie liggerpå Drammen kommunes nettsider: https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Tilskuddsordninger/idrettsmidler/Halleie—refusjon/.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram