Støtteordninger

Tilskuddsportalen – Et viktig verktøy for idretten

Tilskuddsportalen er en nettjeneste om tilskuddsordninger som kommunen tilbyr frivillige lag og foreninger hjemmehørende i Drammen. For å få tilgang til Tilskuddsportalen må du motta en invitasjon fra kommunen på e-post. Kontakt Servicetorget i Drammen kommune, tlf 03008.

Drammen idrettsråd har oppdatert et årshjul for 2020, der du finner ulike støtteordninger, legat og fond som kan være aktuelt for ditt idrettslag