Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

IBK er Krokstadelvas største forening som er godt kjent og respektert i lokalmiljø og næringslivet. Fokuset på utstrakt samfunnsarbeid har gradvis vokst frem de siste årene og de erfarer at dette er en vin-vinn-situasjon både for lokalmiljøet og IBK.

Idrettslaget slutter seg til målsettingen om trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn.

"Den felles forankrende målsettingen i Aktive Lokalsamfunn er forenelig med IBK’s grunnverdier der fysisk aktivitet, glede, helse og sosialt fellesskap står sentralt". Erik Arve(Styreleder IBK)

IBK har besluttet at de nå ønsker å satse på oppstart av modellen Aktive Lokalsamfunn. Dette vil være et springbrett for å utvikle IBK som samfunnsaktør og målsetting om å etablere og utvikle Aktive Lokalsamfunn i Krokstadelva i samarbeid med Eknes, Krokstad og Stenseth skole og barnehager. Det er allerede etablert en styringsgruppe som skal jobbe for å utvikle modellen.

Fortsett å lese «Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

«MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Fra venstre: Eivind Knudsen(Hovedutvalgsleder helse, sosial og omsorg)Janne C Hafskjold(Sissi, Drammen idrettsråd) Styreleder Per Burud(Drammen idrettsråd) Aktivitet og samfunnsutvikler Dina K Skaare Mølmen (Mjøndalen IF) og styreleder Inger Rojahn Opdal( Mjøndalen IF)

Drammen idrettsråd og Drammen kommune kom på helt uventet besøk til Mjøndalen IF midt under gruppeledermøte med gavetildeling for videreutvikling av Aktive Lokalsamfunn.

Mjøndalen IF har en målsetning om at alle barn og unge i lokalsamfunnet skal få mulighet til å delta på idretts- og aktivitetsarenaer som bidrar til inkludering, fremmer fysisk og psykisk helse og legge til rette for trygge og aktive oppvekstvillkår.

Mjøndalen IF med «MIF for alle» samarbeider tett med sine nærskoler Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Veiavangen skole om blant annet fysisk aktivitet i skolen.

Mjøndalen idrettsforening og Veiavangen ungdomsskole har nå et felles mål om å etablere møteplass og miljøkvelder for ungdom i både skole- og idrettslokaler.
Sammen ønsker de å gi ungdommene en helhetlig, sosial arena for å knytte relasjoner på tvers av alder, klassetrinn og sosial tilhørighet. Her vil det jobbes for et bredt spekter av aktiviteter på ungdommenes premisser.

«Mjøndalen IF og Veiavangen Ungdomsskole ønsker å ta et felles ansvar for ungdom i eget lokalsamfunn».

Fortsett å lese ««MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettslag i Drammen, anleggsønsker og behov, en kartlegging.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Til idrettslagene i Drammen ved Styreleder.

Drammen kommune har igangsatt arbeidet med å utarbeide en Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Drammen idrettsråd orienterte om dette arbeidet under temaplankonferansen på Scandic Ambassadeur hotell i Drammen 31 mai.

Et av innspillene som kom fram i den konferansen var et ønske om å kartlegge status på anleggsbehovene i Drammen. DIR gjennomførte en tilsvarende undersøkelse høsten 2020, den har vært et nyttig verktøy for oss siden, men det er på tide å få en oppdatert status, noe dette skjemaet som dere finner link til under, vil gi oss.

Vi ber derfor alle idrettslag om å melde inn sine anleggsønsker i dette skjemaet. Idrettslag som har flere anlegg på tegneblokka, må sende inn et skjema for hvert anlegg. Det er lagt inn funksjonalitet for dette på slutten av skjemaet.

Nytt i dette skjemaet er Behovsvurderinger, dette for å sikre at idrettslaget har hatt gode interne diskusjoner rundt anlegget og at anleggsønsket er godt forankret i egen klubb.

Vi ber om at idrettslagene sender inn sine skjemaer innen fredag 30 september.

Her er skjemaet: Behovsanalyse anleggsplaner/ ønsker i Drammen (jotform.com)

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Drammen idrettsråds styre

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

LAM fordelingen for 2022 er vedtatt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

LAM fordelingen for 2022 er klar og sendt videre til NIF for utbetaling til idrettslagene i Drammen. Utbetalingen skjer 10 september.

Fordelingen er foretatt i henhold til KUDs retningslinjer og vedtak på årsmøtet i 2022
Vi ber om at klubbene ser gjennom fordelingen og merker seg hvilke summer de evt. har får utenom hodestøtten (dette er summer som ligger i de grønne kolonnene i fordelingsarket). Disse midlene er øremerkede og må brukes til de formålene som er oppgitt i fordelingen.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Informasjon om søknadsfrist spillemidler

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nå er søknadsportalen på www.anleggsregisteret.no åpen for søknader.

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette.

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og/eller fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess.

Husk at også tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes/gjentas hvert år inntil tilsagn er tildelt.

Fortsett å lese «Informasjon om søknadsfrist spillemidler»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd heier på idrettsglede, likeverd, fellesskap og mangfold for alle!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Pride er en feiring av skeiv kjærlighet, en feiring av livsglede og mangfold. Pride feires og markeres over hele verden, og er ekstra viktig i en tid hvor ytringsfriheten og menneskerettigheter er under press.

Lørdag 13.08 feires også Pride med parade i Drammen kl. 14.30. Det vil også bli en egen parade i Svelvik kl 11.00. Drammen idrettsråd oppfordrer Drammensidretten til å delta i markeringen, bidra til å synliggjøre idrettens standpunkt om likeverd og mangfold og tydelig si STOPP til all form for diskriminering.

Sjekk ut hele programmet og hvordan din klubb kan melde seg på: Drammen Pride – 12.-14. august 2022 | Bli med!

«Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.
Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag».- Norges Idrettsforbund

«Idretten har også en vei å gå og vi må anerkjenne at dette er noe vi fortsatt må ha søkelys på og jobbe videre med»- Sissi Hafskjold, Drammen idrettsråd

#STOPP-kampanjen handler om å si #STOPP til all diskriminering i norsk idrett – som blant annet homohets. #STOPP og pride-måned (idrettsforbundet.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram