Søknadsskjema for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler 2020/2021

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Informasjon om søknadsprosessen

Søknad om treningstid i kommunale idrettshaller og gymsaler gjelder for samtlige idrettslag i Drammen kommune. Dette for at fordelingen skal være så rettferdig som mulig sett i forhold til antall medlemmer og aktivitetsnivået, uansett i hvilken del av Drammen kommune idrettslaget naturlig sogner til. Perioden det skal søkes om er faste treningstider fra skolestart 2020 til skoleslutt 2021.

Søknaden
For idrettslag fra tidligere Drammen er det eneste nye at søknadsskjemaet er elektronisk, noe som gir anledning til noen forbedringer i prosessen. For idrettslag fra tidligere Svelvik og Nedre Eiker er endringen at søknaden skal sendes via denne linken, og ikke direkte til skoler, kommunale idrettshaller eller via andre kanaler. Vi ber om at det sendes en søknad pr. klubb/idrettslag. Harmonisering og samordning av priser for leie av idrettshaller og gymsaler i Drammen skal etter planen vedtas politisk i juni. Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist er onsdag 6. mai 2020.

Eventuelle spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Roar Søhus, idrettskonsulent Drammen kommune roar.sohus@drammen.kommune.no

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

SØKNADER OM LEIE AV KOMMUNALE IDRETTSHALLER OG GYMSALER FOR SESONGEN 2019-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi ber klubber, lag og organisasjoner som ønsker å leie treningstid i våre kommunale idrettshaller og gymsaler sesongen 2019/2020 om å benytte vedlagte søknadsskjema.
Dere sender søknaden til roar.sohus@drmk.no. Er det noe dere lurer på, ta kontakt på mail.

Minner om gjeldende politiske vedtak om at barneidretten skal prioriteres i tiden 17-20. I tillegg er det definert så langt det er mulig, antall timer pr lag/idretter i forhold til alder. Det tredje punktet som er presisert er at eventuelle samarbeidslag må ha klubbtilknytning til Drammen kommune og MÅ være medlem av Drammen Idrettsråd.
I praksis betyr det at voksenidretten vil kunne trene på andre tidspunkter enn noen lag/foreninger har gjort i inneværende sesong. Vi vil også se på rullering av tider for forskjellige treningsgrupper.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Søknadsfrist for å søke NY treningstid i Drammenshallen er 25.april

FacebooktwittermailFacebooktwittermailSøknadsfrist for å søke NY treningstid i Drammenshallen er satt til 25.april
Siste ordinære treningskveld i Drammenshallen, er satt til  16. mai. Fra 18. mai legges ny treningstidskabal.  Sommertreningen avsluttes i uke 24, fredag 15 juni.  Idrettslag kan ikke forvente å få den tiden de har hatt fram til 16.mai.Drammenshallen vil ikke være åpen på kveldstid etter 17. mai. Idrettslag må søke på mail om NY treningstid til Tommy Svendsrud i Drammen Kommune Fortsett å lese «Søknadsfrist for å søke NY treningstid i Drammenshallen er 25.april»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Søknad og tildeling av treningstid i haller og gymsaler har søknadsfrist 1. Mai

FacebooktwittermailFacebooktwittermailSøknad og tildeling av treningstid i haller og gymsaler for 2018/2019 har søknadsfrist 1. Mai. Drammen Idrettsråd oppfordrer idrettslag som planlegger oppstart/videreføring av Aktive Lokalsamfunn med fokus på Aktiv/Åpen hall om å søke treningstid  til dette.
Roar Søhus i Drammen Kommune har ansvar for tildeling av treningstider. Ta kontakt på epost: roar.sohus@drmk.no 

Søknadskjema leie av kommunale idrettshaller og gymsaler 2017-18
SKRIV TIL ALLE IDRETTSLAG OM SØKNAD 2018-19
Fordelingsprinsipper hall-leie Drammen fra 2016
FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN, ØRENHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2017-2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermailSesongen 2016-2017 er på hell og som vanlig sendes ut et infoskriv om søknadsprosedyrene for sesongen 2017-2018. I år søker dere på mail, uten det vanlige søknadsskjemaet dere har brukt de tidligere år. Dette fordi vi ikke har rukket å endre og justere det i fht vedtatte tildelingskriteriene(vedlagt). I stedet fyller dere ut vedlagte exel ark. Er det noe dere lurer på, ta kontakt. Dere må fylle ut en søknad for hver aldersgruppering(se søknadskjemaet). Søknadskjema leie av kommunale idrettshaller og gymsaler 2017-18 Fortsett å lese «ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN, ØRENHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2017-2018»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2016-2017

FacebooktwittermailFacebooktwittermailSesongen 2016-2017 og som vanlig sendes ut et infoskriv om søknadsprosedyrene for kommende sesong.  Søknadsskjema for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler er juster for å gi mer korrekt informasjon om hvilke typer aktivitet som får tildelt treningstid. Fortsett å lese «SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2016-2017»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Søknader om leie av Drammenshallen, Gulskogenhallen, Skogerhallen og /eller kommunale gymsaler for sesongen 2012-13

FacebooktwittermailFacebooktwittermailSesongen 2012-13 nærmer seg raskt og fristen  for søknad på halltid er 20. april 2012. Det er viktig å merke seg at alle søknader må sendes inn elektonisk.  For annen viktig informasjon se: SKRIV TIL ALLE IDRETTSLAG OM SØKNAD halltid 2012-13 . Dere kan også gå inn på Drammen kommunes nettsider og søke på idrett/søknad på leie av kommunale haller..FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram