JULEHILSEN FRA DRAMMEN IDRETTSRÅD

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Året 2020 har vært et annerledes år, med både kommunesammenslåing og pandemi. Drammensidretten, i likhet med resten av frivilligheten har blitt satt på prøve med nedstengning og begrenset mulighet for aktivitet siden mars. Avlyste cuper, arrangement og alternative treninger har preget hverdagen. Utfordringene har stått i kø.

Ord som kohorter, en meter avstand, krisepakker, harmonisering, teams og hjemmekontor har preget hverdagen i stor grad.

Fravær og begrensing av idretten har samtidig vist oss hvor viktig Drammensidretten er for barn og unge i kommunen og lokalsamfunnet.

Drammen idrettsråd vil benytte anledningen til å takke alle idrettslag i Drammen som har bidratt til å være kreative, løsningsorienterte, endringsdyktige og ansvarlige.

Tusen takk til alle idrettslag og frivilligheten for innsatsen som gjøres hver dag for barn og unge. Dere er limet i samfunnet.

Drammen idrettsråd ønsker alle idrettslag og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nyttår.

Julehilsen fra

Drammen idrettsråd v/styret og administrasjon

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Aktiviteter for ungdom begrenses ut november!!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt ytterligere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Nå er det tilbud til ungdom i alderen 13 til 19 år som berøres.

Organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år stanses de kommende ukene. Dette medfører at det blant annet ikke er tillatt å gjennomføre aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider og dans, i tillegg til breddeidrett innendørs for ungdommer i tenårene. Også fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det samme gjør kulturskoletilbudet til elever som er over barneskolealder.

I den reviderte forskriften er det også tatt inn en ny paragraf to som omhandler forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter.

Dette er den nye forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune som gjelder fra 17. november 2020 klokken 2400.

§1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 • a) Treningssentre og lignende steder.
 • b) Museer.
 • c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • 1. Skolesvømming for barn og unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere
  • 2. Rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • 3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen
Fortsett å lese «Aktiviteter for ungdom begrenses ut november!!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd med ny søknadsrunde til «Aktiv i idrett». NB! kort søknadsfrist

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Aktiv i idrett» er en tilskuddsordning som idrettslag kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne og gratis for barn og unge mellom 6- 19 år. Ordningen gjelder idrettslag i Drammen.

Idrettstilbudet i Drammen er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi.

Drammen Idrettsråd utlyser ny søknadsrunde til «AKTIV I IDRETT» for 2020 (Inkludering i idrettslag) NB! Idrettskontakt inngår som en del av denne ordningen

Søknadsfrist for å søke «aktiv i idrett» er satt til  fredag 13.11.2020

NB! Det er kun vedlagt søknads- og budsjettmal som skal benyttes.

Søknader fra utsatte kommunedeler  prioriteres.  Prosjekter som allerede har fått støtte vil ikke bli prioritert

Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med idrettsrådet i forkant av søknadsfrist. DIR  oppfordrer søker til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene.

Føkg link for mer informasjon og søknadsskjema

https://drammenir.no/inkludering/soknadskriterier/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

100. 000,- i gavetildeling til Svelvik IF og E-sport som aktiv møteplass!!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd ble tirsdag 22.09 invitert til å holde styremøtet i klubbhuset til Svelvik IF. I den forbindelse fikk DIR en presentasjon av planer, aktivitet, anlegg og klubbens nyetablerte E-sport tilbud.

Idrettslag ble i år oppfordret av Drammen idrettsråd til å søke midler for å ta et utvidet samfunnsansvar. I satsningen på Aktive Lokalsamfunn støtter vi idrettslag som tar et utvidet ansvar for å skape aktivitet for innbyggerne i sitt lokalmiljø.
Dette er en historisk tildeling da det er første utdeling av midler til aktive lokalsamfunn i nye Drammen. Det er gledelig å se engasjementet hos idrettslag og ikke minst det rause samarbeidet mellom idrettslag og skole.

Svelvik E-sport ble i samarbeid med Svelvik Idrettsforening stiftet Februar 2020, med mål om å inkludere flere barn og unge til idrettslaget. Den nye digitale møteplassen ble startet etter å ha sett en veldig positiv utviklingen hos andre lokale klubber som Drammen Ballklubb, Konnerud, og Lier IL E-sport.

«Vi ønsker at unge skal samles til organisert trening med både fysisk og psykisk trening, samt fremme gode verdier. Treningene vil bestå av en strategi- og teoridel, en oppvarmingsdel, en del med fokus på enkeltelementer ved det å delta i et E-sport lag, samt kamptrening».

«Vi skal jobbe sammen for gode verdier og et felleskap». Martin Tharaldsen

Fortsett å lese «100. 000,- i gavetildeling til Svelvik IF og E-sport som aktiv møteplass!!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Norgesmester som ny idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Michael Geraghty

Alder: 33

Idrettslag: Drammen Padelklubb

Rolle(r) i idrettslaget: Trener og aktivitetsleder i Drammen Padelklubb

Michael har 15 års erfaring som tennistrener og 5 år som padeltrener i Spania, hvor han er født og oppvokst. De siste 4 årene har han jobbet i Stabekk tennisklubb og på Fornebu Padel. Michael har nå flyttet til Drammen for å jobbe for Drammen Padelklubb.

På fritid liker han å holde seg aktiv og spiller flere turneringer rundt i Norge, og noe i Sverige. Han er 3 x Norgesmester i padel.

Michael ønsker i sin rolle som idrettskontakt å tilrettelegge for en god sosial møteplass, slik at alle kan føle seg velkommen. Videre vil han jobbe for kontakt mot lokale skoler for å involvere barn og unge som kanskje faller utenfor de typiske idrettene og eller har andre utfordringer.

«Jeg ønske at barn og unge skal føle mestring på padelbanen». Michael Geraghty

Fortsett å lese «Norgesmester som ny idrettskontakt!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

«Aktiv på Åssia» med ny idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Rune Andreasen

Alder: 48

Idrettslag: Åssiden IF

Rolle(r) i idrettslaget:
Sportslig utvalg fotball som Fair play ansvarlig
Hjelpetrener for fotball jenter 15
Del av trener-team for fotball jenter 10 og har nå påtatt seg rollen som idrettskontakt.

Til daglig jobber Rune som fysioterapeut ved Solbergelva Fysio- og Manuell Terapi AS.
Han har tidligere vært aktiv innen ski og fotball i DBK. I dag har han stor interesse for ski og friluftsliv.
Mye av fritiden går med til trener oppgaver og frivillig arbeid i Åssiden IF.

Rune ønsker i kraft av sin rolle som idrettskontakt å samarbeide tett med daglig leder i klubben, og opprette god dialog med trenere. Videre ønsker han å synliggjøre sin rolle som idrettskontakt for skolene på Åssiden, som klubben har et tett samarbeid med til daglig.

  «Jeg ønsker å fange opp barn og unge som aldri kommer i kontakt med idrettslag, men som egentlig har lyst». Rune Andreasen

Fortsett å lese ««Aktiv på Åssia» med ny idrettskontakt!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Nå trenger vi engasjerte innbyggere!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene.

Nærutvalg skal etableres i alle ti kommunedeler og bestå av fire politikere og åtte innbyggere i hvert nærutvalg. Nærutvalgene skal styrke lokalt fellesskap og engasjement. Medlemmene skal møtes fire ganger i året, og bestemmer selv om det skal legges opp til aktiviteter mellom møtene.

«For å få en kommune med aktive lokalsamfunn, er det menneskene som teller. «.

Frist for å melde interesse er 1. oktober.

Følg link til Drammen kommune for ytterligere informasjon om nærutvalg, frister og hvordan du som innbygger kan bidra til Aktive lokalsamfunn i Drammen.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/–na-trenger-vi-engasjerte-innbyggere

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ski- og ballklubben Drafn med ny idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn:Jørgen Røgeberg

Idrettslag: Ski-og ballklubben Drafn

Alder:29

Rolle(r) i idrettslaget:
Jørgen sitter som medlem i hovedstyret og fotballstyret. Han har påtatt seg rollen som sportslig leder i klubben og nå ansvaret som idrettskontakt.

Jørgen har også vært en aktiv pådriver i etableringen av Aktive lokalsamfunn.

 «Full fart i Strømsåsen» er et prosjekt hvor Drafn, sammen med skoler og barnehager bidrar til økt fysisk aktivitet for barn og unge i hele Strømsåsen.

Han har lektorutdannelse , i tillegg til å ha studert statsvitenskap. Til daglig arbeider Jørgen som saksbehandler i NAV Familie,samt med pensjonsytelser i Drammen.

På fritiden går mye av tiden med til Drafn, med alt det inneholder fra allidrett til seniorfotball.

«Jeg er veldig stolt av klubben min. Vi har kommet «back on track» med masse aktivitet for barn- og unge, etter flere år uten et eneste barnelag», uttaler Røgeberg.
Utover fotball, liker han å holde seg i aktivitet med blant annet bandy, ski, golf og trening på lavt nivå.

Jørgen er klar på at tilstedeværelse og synlighet i lokalmiljøet er viktig.

Fortsett å lese «Ski- og ballklubben Drafn med ny idrettskontakt!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

En idrettskontakt med «Ekte kjærlighet for Gulskogen»

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Kim Jeppe W Karlsen

Alder: 31

Idrettslag: Strømsgodset Idrettsforening

Rolle(r) i idrettslaget:Samfunnsutvikler & nå Idrettskontakt

 Han er også tidligere sportslig leder i Ski og Ballklubben Skiold og leder av IFO i samme idrettslag.

Kim Jeppe har lang og bred erfaring i å jobbe med barn og unge, blant annet flere år på Rødskog og Gulskogen skole. Han har også erfaring fra Oslo på Lilleborg skole som base og AKS – leder.

Til daglig jobber Kim Jeppe som samfunnsutvikler på Gulskogen i prosjektet:

                                        «Ekte kjærlighet på Gulskogen.

Dette er et samarbeid mellom skole og idrettslag om fysisk aktivitet i skolen, i tillegg til lavterskel -og gratistilbud for barn og unge i kommunedelen Gulskogen.

Han beskriver seg selv som en aktiv mann, både innenfor fotball, bandy og tennis. Dette er noe han i dag bedriver på hobbybasis.

Kim Jeppe er tydelig på viktigheten av at klubben har en representant som er synlig i lokalmiljøet. En trygg og aktiv rollemodell som alle barn og unge kjenner til.

«Her kan jeg som idrettskontakt være til god hjelp, da jeg er tilknyttet begge skolene i lokalmiljøet. Vi ønsker at alle barn som ønsker å være i klubben skal få muligheten og den informasjonen de trenger.»

«Det er viktig at klubben har et godt samarbeid med skolene i lokalmiljøet».

Fortsett å lese «En idrettskontakt med «Ekte kjærlighet for Gulskogen»»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Vil du skape en møteplass for ungdommer i ditt lokalmiljø?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner for å støtte organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for ungdom. Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet.

Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet. Det ønsker Gjensidigestiftelsen å gjøre noe med.

– Alle barn og ungdom har rett til en aktiv fritid, et sted å møte venner og føle seg inkludert, sier Ingrid S. Ekeberg som er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen for område Buskerud.

Vi håper mange lokale lag og foreninger vil søke, gjerne i samarbeid med andre, eksempelvis kommuner og andre organisasjoner, forklarer Ekeberg.
 

Fortsett å lese «Vil du skape en møteplass for ungdommer i ditt lokalmiljø?»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram