Ønsker DU å bidra til bedre rammer for idretten i Drammen?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mandag 30 mai får ditt idrettslag mulighet til å være med på å forme idrettens rammer i Drammen de neste 10-20 årene! Temaplan Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vedtas i 2023. Budsjettene i Drammen kommune de neste årene har ingen avsatte midler til nye kommunale idrettsanlegg. Det er heller ikke avsatt noen nye midler til å støtte lagseide anlegg.  Ønsker du å endre dette? Da MÅ du møte opp på Scandic Ambassadeur Hotel mandag 30 mai kl. 18.00!

Hvert idrettslag kan (og bør) stille med to deltakere.

Temaplan arbeidet det neste året vil legge grunnlaget for idrettsfeltet i Drammen i mange år framover og det er særdeles viktig at idretten i Drammen kjenner sin besøkelsestid og stiller mannsterke opp! Jo flere vi er jo sterkere er vi, sammen!

Meld deg på her: Påmelding Oppstartsmøte Temaplan (jotform.com)

Påmeldingsfrist 25 mai!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Inkludering av flyktninger i idretten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd har direkte kontakt med Blåkors og Drammen kommune vedrørende flyktningsituasjonen. Drammen idrettsråd vil koordinere kontaktinformasjon inn mot frivillighetskoordinatoren i akuttmottaket i en oppstartsfase.

Drammen idrettsråd ønsker kontakt med idrettslag som ønsker å bidra med aktivitet i akuttmottak, aktivitet utenfor akuttmottak og mulighet for at barn og unge fra Ukraina kan delta ved gratis sommeraktiviteter. Eks: Sommercamper.
Vi ber derfor idrettslag fylle ut et kontaktskjema, slik at idrettsråd får en oversikt:

Kontaktskjema aktivitet i mottak (jotform.com)

NB! Det er idrettslag og akuttmottak som inngår samarbeidsavtale. Tips til innhold ved inngåelse av samarbeidsavtale med akuttmottak: Avklare roller, tydelig avtaleperiode i tillegg til evaluering. Kontaktperson i idrettslaget og god informasjon fra begge parter er viktig og hva skjer ved utløp av avtale.

Drammen idrettsråd har oversikt over de IL som har registret seg gjennom Viken Idrettskrets. Idrettslag kan registrere kontaktinformasjon og aktivitet her:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Sammen om Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022- Drammens største lagarbeid for mer aktivitet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd, Pensjonistforbundet Buskerud og idrettslag samarbeider om å arrangere Verdens aktivitetsdag mai 2022. 
Vi ønsker å samle alle gode krefter for å markere økt bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet, spesielt for seniorer. Sammen ønsker vi å øke Drammensinnbyggernes deltagelse på alle arenaer og fremme helsefremmende aktiviteter og livsstil i et videre perspektiv.  Vi slår et slag for «Livslang idrett og aktivitetsglede på tvers av generasjoner».

 Samtidig ønsker vi og feiere Frivillighetens år 2022 i Drammen. Drammen idrettsråd ønsker å hylle hele frivilligheten og samarbeid på tvers av frivillighet . Dette er Drammens største lagarbeid.

Det vil være lokale feiringer i flere kommunedeler koordinert av idrettslag og deres samarbeidspartnere for alle mellom 0-100 år.


Øren i regi av Drammens Ballklubb feirer 10 mai, kl 14.00-17.00
Krokstadelva i regi av IF Birkebeineren feirer 8. mai kl. 12.00-16.00
Åssiden i regi av Åssiden IF feirer 30 april, kl 11.00-13.00
Konnerud i regi av Konnerud IL feirer 7.mai,kl 12.00-14.00

Mjøndalen i regi av Mjøndalen IF feirer 7 mai kl 11.00-14.00
Gulskogen i regi av Strømsgodset IF
feirer 7 mai kl 12.00-16.00
Åskollen i regi av Glassverket IF med Åpen hall for 4-6 trinn kl 16.30-18.20 og 7-10 trinn kl 19.00-21.30

Arrangementene er på litt ulike dager, så finn frem til når ditt lokalmiljø feirer Verdens aktivitetsdag på idrettslagets nettside/sosiale medier.
Drammen idrettsråd oppfordrer skole, barnehage, FAU, lokale pensjonistforeninger, nærutvalg, knutepunkt, innbyggere, og frivillige organisasjoner og besteforeldre til å delta i feiringen av fellesskapet, samholdet og aktivitet på tvers av generasjoner.

Drammen idrettsråd oppfordrer også til å gå inn på nettsiden til Norsk Friluftsliv og #Sammenpåtur: Bli med #sammenpåtur i Frivillighetens år 2022! – Norsk Friluftsliv

«Sammen om Drammen og et trygt og aktivt lokalmiljø, på tvers av generasjoner»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er i dialog med Drammen kommune om samarbeid rundt flyktningsituasjonen i Ukraina og hvordan dette vil påvirke kommunen.

Drammen idrettsråd ønsker å bidra til at ukrainske barn og unge som ankommer Drammen, raskt mottar tilbud om aktivitet i det lokalmiljøet de bosettes i.

Drammen kommune har pr nå ikke oversikt over antall, alder, ankomsttidspunkt eller lengde på opphold. Det er foreløpig en uoversiktlig situasjon for alle kommuner i Norge, også Drammen kommune. Det etableres nå mottakssentre flere steder i landet. De fleste som kommer fra Ukraina er kvinner og barn

Drammen idrettsråd og Drammen kommune vil ha løpende dialog fremover om flyktningsituasjonen i Drammen, slik at idrettens innsats blir målrettet og hensiktsmessig.

DIR oppfordrer allerede nå idrettslag i Drammen om å forberede og tilrettelegge for å inkludere barn og unge fra Ukraina.

Hva kan idrettslag bidra til for at barn og unge raskt inkluderes i aktivitet i sitt lokalmiljø:

 • Lavterskel og gratistilbud som for eksempel åpen hall.
 • Inkludere i etablerte idrettstilbud som allidrett, fotball, håndball, dans etc
 • Benytte idrettskontakt som bindeledd
 • Benytte «Bli med» brosjyren på Ukrainsk
 • Samarbeid med skole, FAU
 • Utlånsutstyr
 • E-sport som sosial inkluderingsarena
 • Ungdom støtter ungdom
 • Frivillige trygge voksenpersoner i idrettslaget. (Det er i hovedsak kvinner som ankommer).
 • Finnes det frivillige, foreldre, voksenpersoner i idrettslaget som snakker ukrainsk/russisk?
 • Samarbeid med allerede etablerte andre frivillige organisasjoner
 • Samarbeid mellom idrettslag

Idrettens rolle er først å tilrettelegge for gode inkluderingsarenaer og skape idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i en vanskelig situasjon.

Det er foreløpig ikke bevilget statlig økonomisk støtte til dette arbeidet, men det antas at det vil komme på plass noe om kort tid.

Drammen idrettsråd holder Drammensidretten løpende orientert om situasjonen.

«Bli med» brosjyren på ukrainsk.

 Den kan lastes ned her: 16_22_nif_bli-med_brosjyre_ukrainsk.pdf (idrettsforbundet.no)

Det ligger også verktøy og filmer i linken som kan benyttes i inkluderingsarbeid.

Verktøy og filmer (idrettsforbundet.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Skisprint farget i gult, blått, rødt, hvitt og blått!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Skisprinten i Drammen er ment å være en folkefest der idrettsglede skal stå i fokus. Siste dagers bølger har skapt usikkerhet og mange sterke følelser. Idrett er følelser, i år ekstra sterke følelser.

Denne gangen handler det om å stå opp for noe større og vise solidaritet mot urettferdighet.

Nå skal vi sammen ta folkefesten tilbake. Sammen skal vi skape fellesskap, samhold og idrettsglede, som Skisprinten er ment til å være.

Torsdag 3 mars er det igjen klart for Skisprinten i Drammen. Dette skal vi feire.

Drammen idrettsråd oppfordrer alle Drammens innbyggere og spesielt Drammensidretten til å bidra til den folkefesten skisprinten er ment til å være. Idrettsrådet oppfordrer alle til å farge Drammen med det norske og det ukrainske flagget.
Tusenvis av ansikt markert med to flagg i ulike farger, sier mer enn ord.

La fargene blått, gult, rødt, hvit og blått farge torget torsdag 3 mars.

Vi gleder oss til folkefest og skisprint i Drammen.

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Norsk idrett ønsker utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd stiller seg bak uttalelsene til NIF og NSF og støtter de foreslåtte sanksjonene mot Russland og russisk og hviterussisk idrett:

I et ekstraordinært idrettsstyremøte lørdag vedtok Norges idrettsforbund følgende uttalelse:

Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina. Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel.
I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner.
NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.
Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

Ønsker ikke Russlands eller russiske utøveres deltakelse i renn i Norge

Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltakelse.

Styret i Norges Skiforbund drøftet lørdag situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltakelse.
Russlands brudd på folkeretten og angrep på det ukrainske folk krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Idretten er ikke løsrevet fra det og kan ikke forholde seg passive til det som skjer nå.

Skistyret besluttet lørdag at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste.
Dette vil Norges Skiforbund følge opp ovenfor Det internasjonale skiforbundet (FIS).
Norges Skiforbund fordømmer på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mat er ikke bare en fysiologisk nødvendighet, mat har også mange viktige sosiale og kulturelle funksjoner. Smak, tekstur og utseende kan tidvis være av like stor verdi som nytteverdien av det som spises. Ulike områder, regioner og land har derfor utviklet sine særegne former for kokekunst. Strømsgodset IF med «Ekte kjærlighet på Gulskogen» går stadig nye veier for å styrke kommunedelen Gulskogen. Drammensidretten, her ved Strømsgodset IF har påtatt seg samfunnsoppgaver langt utover den ordinære medlem – og idrettsaktiviteten.

I samarbeid med Jasmin Kvinnenettverk, og med støtte fra Viken Fylkeskommune, har prosjektet “Bydelsmiddag» bidratt til nærmere 3500 gratis måltider til barn ved kommunens Aktivitetsskole på Rødskog og Gulskogen skole. Ytterligere 200 måltider er servert til barn og unge som har deltatt i aktiviteter i regi av idrettslaget rett etter skoletid.

Ca tjue kvinner fra en rekke ulike land og kulturer som Eritrea, Somalia, Marokko, Syria, Bosnia, Estland, Afghanistan, Etiopia og Norge har på ulike måter bidratt til at barn og unge har fått gleden av gratis, næringsrik, spennende matretter fra ulike verdenshjørner.

Dette prosjektet er med på å skape et unikt samhold på tvers av kulturer, løfte frem ressurser i en mangfoldig kommunedel og styrke minoritetskvinnens rolle som ressurs i lokalsamfunnet. Det skaper en god sosial møteplass der minoritetskvinner får språk og arbeidstrening. Prosjektet styrker også samarbeid på tvers av frivilligheten og kan bidra til nye spennende samarbeidsprosjekter. Drammen trenger flere kvinnelige gode rollemodeller med minoritetsbakgrunn.  Jasmin kvinnenettverk og disse kvinnene går foran som gode eksempler.

Fortsett å lese «Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Hvem fortjener frivillighetsprisen 2021?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Uten frivilligheten stopper Norge! Og nå er tiden inne for å nominere kandidater til årets frivillighetspris i Drammen kommune. Tips oss om mennesker du mener har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Frist for komme med forslag er 31. oktober.

Fortsett å lese «Hvem fortjener frivillighetsprisen 2021?»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Bærekraftige idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Klima- og miljøhensyn er blitt en del av samfunnsansvaret vi alle må ta. I Norge settes det blant annet krav til hvor energieffektive byggene våre skal være, og hvilke oppvarmingsløsninger vi kan benytte oss av. Hvordan kan vi bruke minst mulig energi? Hvilke løsninger har minst klimagassutslipp? Hvordan bygger vi bærekraftig? I dette verktøyet ser vi på miljø- og klimaaspekter for idretts- og nærmiljøanlegg. Håper det vil inspirere til gode valg! Les mer om bærekraftige idrettsanlegg

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram