Hjelp

Under overskriften Anlegg ligger:

  • Berskaugprosessen: dreier seg om arbeidet med etablering av nytt friidrettsanlegg.
  • Campus Marienlyst: dreier seg om utviklingen i området utenfor nåværende friidrettsanlegg og Drammenshallen.
  • Multihall Marienlyst: dreier seg om området mellom dagens Drammenshall og det området som skal bebygges med boliger. Der skal det bygges en ny Multifunksjonshall. Rehabilitering av nåværende Drammenshall er også inkludert i dette arbeidet.