Idrett for alle som vil++

 

Søknader til behandling gjennom Inkludering i idrettslag

Alle klubber som har  søknad(er) til behandling gjennom Drammen idrettsråd/ inkludering i idrettslag vil motta informasjon om sin(e) søknad(er) i løpet av august. Det har i år vært stor søknadspågang fra klubber. Dette er positivt, men betyr også at det gjøres en  grundig gjennomgang av de tiltak som vil være bærekraftig over tid. Drammen idrettsråd prioriterer søknadene i tråd med punktene i utlysningsteksten.

Har du spørsmål rundt søknadsprosessen ta kontakt med:

Janne.Hafskjold@drammenir.no Eller på telefon: 32 20 82 13 / 90 74 75 01