Solidaritetsfondet


Drammen Idrettsråd har etablert Solidaritetsfondet for å kunne støtte barn og unge som står utenfor det ordinære idretts- og fritidstilbudet grunnet økonomiske barrierer.
Solidaritetsfondet er idrettens egen ordning for barn og unge.
Hovedmål: Trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn.
Delmål: rekruttere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse, samt forebygge utenforskap.
Fondet kan søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i idrettslaget, eller personer som vurderer å bli medlem. Økonomi som barriere for deltagelse er en forutsetning for å kunne søke.
Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond etter anbefalte retningslinjer fra Drammen Idrettsråd. Ta dirkete kontakt med ditt lokale idrettslag.

Søkere som har rettigheter gjennom Flyktningetjenesten, Barnevern, habilitering eller NAV bør først og fremt søke støtte der. Solidaritetsfondet bør først og fremst søke å støtte barn og unge som ikke har rettigheter innen de offentlige lovpålagte tjenester.
SF er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning.

Idrettslag som er tilknyttet Idrettsrådets Solidaritetsfond:

1.Konnerud IL

2. Strømsgodset IF

3. Åssiden IF

4. Skoger IL

5. Drammen sportsdanseklubb

6. Drafn

7. Skiold

8. Drammens Ballklubben

Ønsker ditt idrettslag informasjon om eller etablere Solidaritetsfond, ta kontakt med

Janne Cecilie Hafskjold
Drammen Idrettsråd