Tilskudd til treningsleie

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. 

Hvem kan søke?
Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år. Utvidet søknadsfrist 10.april.

Klikk her for å søke.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er i dialog med Drammen kommune om samarbeid rundt flyktningsituasjonen i Ukraina og hvordan dette vil påvirke kommunen.

Drammen idrettsråd ønsker å bidra til at ukrainske barn og unge som ankommer Drammen, raskt mottar tilbud om aktivitet i det lokalmiljøet de bosettes i.

Drammen kommune har pr nå ikke oversikt over antall, alder, ankomsttidspunkt eller lengde på opphold. Det er foreløpig en uoversiktlig situasjon for alle kommuner i Norge, også Drammen kommune. Det etableres nå mottakssentre flere steder i landet. De fleste som kommer fra Ukraina er kvinner og barn

Drammen idrettsråd og Drammen kommune vil ha løpende dialog fremover om flyktningsituasjonen i Drammen, slik at idrettens innsats blir målrettet og hensiktsmessig.

DIR oppfordrer allerede nå idrettslag i Drammen om å forberede og tilrettelegge for å inkludere barn og unge fra Ukraina.

Hva kan idrettslag bidra til for at barn og unge raskt inkluderes i aktivitet i sitt lokalmiljø:

 • Lavterskel og gratistilbud som for eksempel åpen hall.
 • Inkludere i etablerte idrettstilbud som allidrett, fotball, håndball, dans etc
 • Benytte idrettskontakt som bindeledd
 • Benytte «Bli med» brosjyren på Ukrainsk
 • Samarbeid med skole, FAU
 • Utlånsutstyr
 • E-sport som sosial inkluderingsarena
 • Ungdom støtter ungdom
 • Frivillige trygge voksenpersoner i idrettslaget. (Det er i hovedsak kvinner som ankommer).
 • Finnes det frivillige, foreldre, voksenpersoner i idrettslaget som snakker ukrainsk/russisk?
 • Samarbeid med allerede etablerte andre frivillige organisasjoner
 • Samarbeid mellom idrettslag

Idrettens rolle er først å tilrettelegge for gode inkluderingsarenaer og skape idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i en vanskelig situasjon.

Det er foreløpig ikke bevilget statlig økonomisk støtte til dette arbeidet, men det antas at det vil komme på plass noe om kort tid.

Drammen idrettsråd holder Drammensidretten løpende orientert om situasjonen.

«Bli med» brosjyren på ukrainsk.

 Den kan lastes ned her: 16_22_nif_bli-med_brosjyre_ukrainsk.pdf (idrettsforbundet.no)

Det ligger også verktøy og filmer i linken som kan benyttes i inkluderingsarbeid.

Verktøy og filmer (idrettsforbundet.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Les mer om ordningen på regjeringen sin nettside.

OBS! Lotteri- og stiftelsestilsynet har utviklet søknadsskjema for ordningen, men det er kommunene som forvalter ordningen. Ta derfor kontakt med din kommune om du har spørsmål om ordningen.

I søknadsskjemaet vil du blant annet bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, kontonummer, strømforbruk i kWh for desember og januar, samt dokumentasjon på forbruket (for eksempel faktura.

Søknadsfristen er 15. mars 2022. Søknaden gjelder for perioden desember 2021 tom mars 2022.

Les mer om kriterier og retningslinjer i vedlegget under.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Skisprint farget i gult, blått, rødt, hvitt og blått!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Skisprinten i Drammen er ment å være en folkefest der idrettsglede skal stå i fokus. Siste dagers bølger har skapt usikkerhet og mange sterke følelser. Idrett er følelser, i år ekstra sterke følelser.

Denne gangen handler det om å stå opp for noe større og vise solidaritet mot urettferdighet.

Nå skal vi sammen ta folkefesten tilbake. Sammen skal vi skape fellesskap, samhold og idrettsglede, som Skisprinten er ment til å være.

Torsdag 3 mars er det igjen klart for Skisprinten i Drammen. Dette skal vi feire.

Drammen idrettsråd oppfordrer alle Drammens innbyggere og spesielt Drammensidretten til å bidra til den folkefesten skisprinten er ment til å være. Idrettsrådet oppfordrer alle til å farge Drammen med det norske og det ukrainske flagget.
Tusenvis av ansikt markert med to flagg i ulike farger, sier mer enn ord.

La fargene blått, gult, rødt, hvit og blått farge torget torsdag 3 mars.

Vi gleder oss til folkefest og skisprint i Drammen.

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Norsk idrett ønsker utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd stiller seg bak uttalelsene til NIF og NSF og støtter de foreslåtte sanksjonene mot Russland og russisk og hviterussisk idrett:

I et ekstraordinært idrettsstyremøte lørdag vedtok Norges idrettsforbund følgende uttalelse:

Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina. Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel.
I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner.
NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.
Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

Ønsker ikke Russlands eller russiske utøveres deltakelse i renn i Norge

Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltakelse.

Styret i Norges Skiforbund drøftet lørdag situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltakelse.
Russlands brudd på folkeretten og angrep på det ukrainske folk krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Idretten er ikke løsrevet fra det og kan ikke forholde seg passive til det som skjer nå.

Skistyret besluttet lørdag at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste.
Dette vil Norges Skiforbund følge opp ovenfor Det internasjonale skiforbundet (FIS).
Norges Skiforbund fordømmer på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Olympiatoppen Østlandet og Drammen idrettsråd inviterer til Toppidrettsforum på Idrettens hus, Marienlyst, Drammen tirsdag 22.mars kl. 15-18

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi vil samle nøkkelpersonen fra idrettsmiljøene med toppidrettsambisjoner og støttespillere til det første Toppidrettsforum i Drammen.
Hvordan jobbe mot et felles mål om «Flere nye medaljer» gjennom å skape de beste utviklingsmulighetene for morgendagens toppidrettsutøvere i kommunen?
Hvordan kan toppidrett styrke Drammen som en attraktiv kommune å bo, utdanne og jobbe i?
Inspirert av «Strategi for toppidrett i Kristiansand» vil vi løfte toppidretten inn i rullering av Drammen kommunes «Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» som starter i juni. Gjennom to Toppidrettsforum våren 2022 vil vi samle de «gode kreftene» for å bidra i denne prosessen.
Se vedlegget under for mer informasjon om program og påmelding.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Nå kan du søke om tilskudd til kunstgressbaner

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Men bare dersom kunstgressbanen ikke inneholder plastholdig innfyll.

Kriterier

Alle idrettslag og kommuner i Viken fylke kan søke – også anleggseiere som allerede har kunstgressbaner uten innfyll av plast. De kan søke om tilskudd til nødvendige utbedringer.

Viken fylkeskommune definerer «plastholdig løst fyllmateriale» på samme måte som Miljødirektoratet: «Alt fyllmateriale som helt eller delvis består av plast er å regne som plastholdig løst fyllmateriale. Dette omfatter blant annet: gummigranulat, andre plastholdige partikler, korn eller revet plast, og sand og mineraler som er kledd med polymerer/plast». Les mer og søk her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mat er ikke bare en fysiologisk nødvendighet, mat har også mange viktige sosiale og kulturelle funksjoner. Smak, tekstur og utseende kan tidvis være av like stor verdi som nytteverdien av det som spises. Ulike områder, regioner og land har derfor utviklet sine særegne former for kokekunst. Strømsgodset IF med «Ekte kjærlighet på Gulskogen» går stadig nye veier for å styrke kommunedelen Gulskogen. Drammensidretten, her ved Strømsgodset IF har påtatt seg samfunnsoppgaver langt utover den ordinære medlem – og idrettsaktiviteten.

I samarbeid med Jasmin Kvinnenettverk, og med støtte fra Viken Fylkeskommune, har prosjektet “Bydelsmiddag» bidratt til nærmere 3500 gratis måltider til barn ved kommunens Aktivitetsskole på Rødskog og Gulskogen skole. Ytterligere 200 måltider er servert til barn og unge som har deltatt i aktiviteter i regi av idrettslaget rett etter skoletid.

Ca tjue kvinner fra en rekke ulike land og kulturer som Eritrea, Somalia, Marokko, Syria, Bosnia, Estland, Afghanistan, Etiopia og Norge har på ulike måter bidratt til at barn og unge har fått gleden av gratis, næringsrik, spennende matretter fra ulike verdenshjørner.

Dette prosjektet er med på å skape et unikt samhold på tvers av kulturer, løfte frem ressurser i en mangfoldig kommunedel og styrke minoritetskvinnens rolle som ressurs i lokalsamfunnet. Det skaper en god sosial møteplass der minoritetskvinner får språk og arbeidstrening. Prosjektet styrker også samarbeid på tvers av frivilligheten og kan bidra til nye spennende samarbeidsprosjekter. Drammen trenger flere kvinnelige gode rollemodeller med minoritetsbakgrunn.  Jasmin kvinnenettverk og disse kvinnene går foran som gode eksempler.

Fortsett å lese «Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram