RAPPORTERING OG SØKNADSFRIST FOR INKLUDERING I IDRETT

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Alle klubber som har hatt inkluderingstiltak i skoleåret 2014/2015 skal rapportere for vårhalvåret 2015. Frist for innlevering av rapporten(e)  er 20.06. Det skal leveres rapport på alle tiltak som har mottatt midler gjennom inkludering i idrett. Rapportmalen som ligger her skal benyttes: Rapportmal inkludering i idrett 2015 klubber
SØKNADSFRIST FOR INKLUDERING I IDRETT ER  20.06 Fortsett å lese «RAPPORTERING OG SØKNADSFRIST FOR INKLUDERING I IDRETT»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram