Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nå kan alle idrettslag, idrettsråd særkretser/regioner og AS søke om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Søknadsfrist er 15. august.
I fjor fikk hele 5562 idrettslag utbetalt 348 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon. Nå er norsk idrett igang med en ny runde som gir gode penger i klubbkassene før jul. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/soknad-om-vare–og-tjenestemomskompensasjon-2017/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen IR har i flere år fremmet ønske om at Drammen kommune (DK) bør gjøre som mange andre kommuner og se på OFS-løsninger for bygging av anlegg. Dette er faktisk kostnadsbesparende og ikke fordyrende for DK som da slipper å bygge alle anlegg sjøl. Fortsett å lese «DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettslagene er vinneren – rekordstor utbetaling av momskompensasjon

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2015. Vinneren er idrettslagene som får hele 327,5 millioner kroner til fordeling. Idrettslagene får hele 11 millioner kroner mer i år enn i fjor. I Drammen ble det totalt utbetalt 4 990 570 kroner. Her finner du oversikten over utbetalingene i Drammen: MVA_vare og tjeneste_2015_Drammen
Les mer hos Idrettsforbundet.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Fra og med 20. november 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2016.
Søknadsfristen i 2016 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2017. Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 20. november 2015. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Fortsett å lese «Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Moms-glede

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag har regjeringen foreslått å bevilge 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg.
Søknadsbeløpet fra idrettslagene var større enn beløpet som opprinnelig var avsatt, og uten dagens tillegg ville det blitt en avkorting for alle. Nå er usikkerheten borte. Fortsett å lese «Moms-glede»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram