Ny signering av samarbeidsavtale!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd (DIR) og Drammen kommune (DK) har felles mål om at utvikling av idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å skape levende lokalsamfunn der innbyggerne finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. DIR og DK arbeider ut fra en helhetstenkning for kommunen. 

18. juni signerte styreleder Per Burud og Ordfører Monica Myrvold Berg samarbeidsavtalen for 2020.

Hensikten med denne avtalen er å fastsette rammer for samarbeid mellom partene, samt å tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom DIR og DK. Avtalen skal sikre koordinert innsats og nødvendig samspill mellom DK og DIR. Avtalen skal bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger og sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter.

Drammen idrettsråd ser frem til videre samarbeid med Drammen kommune.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd vedtatt.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Onsdag 15.4 var samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd oppe til politisk behandling. Saksfremlegget hadde dette forslaget til vedtak: Forslag til samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd datert 18.februar 2020 vedtas.
Saken ble enstemming vedtatt. Den eneste representanten som tok ordet i saken var Kjell Arne Hermansen fra Høyre som roste Drammen kommunes og idrettsrådets adminstrasjoner for godt utført arbeid og sa at Høyre støttet avtalen 100%.

Avtalen vil etterhvert undertegnes av DIRs styreleder og Drammen kommunes ordfører. Når og hvor dette vil skje vil bli avklart senere.

Vi sakser litt fra saksframlegget:

Fortsett å lese «Samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd vedtatt.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram