Spillemidler 2017 – meld inn anleggsprosjekter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frist for å melde prosjektet er 10. oktober 2016 til undertegnede. Send inn beskrivelse i vedlagt mal, så har vi dialog på søknadsprosessen videre.Årets søknadsrunde på spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i gang, og vi trenger en oversikt over årets prosjekter.
Se kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016.
Mal til spillemiddelsøknad ordinære anlegg

Eller ta kontakt med:
Marte Bøhm Nordahl
Tlf: 92040948

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen IR har i flere år fremmet ønske om at Drammen kommune (DK) bør gjøre som mange andre kommuner og se på OFS-løsninger for bygging av anlegg. Dette er faktisk kostnadsbesparende og ikke fordyrende for DK som da slipper å bygge alle anlegg sjøl. Fortsett å lese «DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

317 tusen kroner mer til Drammensidretten!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Den nasjonale LAM fordelingen for 2016 er klar og det er hyggelig å registrere at Drammens idrettslag får 317 000 kroner mer til sine aktiviteter dette året.  Totalt skal det fordeles 3. 957, 320 kroner til Drammensidretten i 2016. I 2015 ble det fordelt 3. 639,910 kroner, fordelt på 64 klubber. I snitt ble det utbetalt i underkant av 57 000 kroner pr. klubb. Søknadsprosessen for LAM midlene starter i august/september og midlene utbetales i løpet av oktober. Fordelingen for 2015 ser du her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Spillemidler til utstyr – 27 millioner skal fordeles

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I år skal 27 millioner kroner fordeles fra tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr». Søknadsfristen er 4. november.

Siden starten i 2003 er det totalt fordelt cirka 187 millioner kroner.
Alle idrettslag, og grupper i fleridrettslagene, vil i løpet av uke 41 motta en e-post fra Norges idrettsforbund med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det skal i år søkes elektronisk via Sportsadmin. Fortsett å lese «Spillemidler til utstyr – 27 millioner skal fordeles»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Treffpunkt Drammenidretten, program og påmelding

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Treffpunkt Drammensidretten arrangeres på Arontunet 11.11. 2015. Program:

Kl. 1700-1800: Matservering og sosialt samvær, knytte nye bekjentskaper
Kl. 1800-1830: Prosedyrer og regelverk: spillemiddel- og anleggsprioriteringer i Drammen.
Kl. 1830-1945: Klubbutviklingsprosesser: hvor er klubben min idag og hvor vil vi være om 20 år?
Kl. 2000-2100: Politisk debatt om anlegg. Hovedtema: Sannheter og myter om Marienlyst og Berskaugplanene. Fortsett å lese «Treffpunkt Drammenidretten, program og påmelding»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Vard Haugesund: – Vi sparer staten for millioner av kroner

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

HAUGESUND (VG) 8000 syriske flyktninger skal bosettes i Norge. Her er klubben som vet alt om hvordan fotballen kan få folk som har reist fra alt til å føle seg hjemme i et nytt land.Mens hundretusener av flyktninger kjemper for livene sine ved Europas bredder, følger 9 år gamle Ferdows Hamnawazadeh sin tre år eldre bror på en fotballtrening i Haugesund sammen med moren og søsteren. Les mer om dette på vg.nett

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

LAM midlene for 2015 er fordelt

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Årets fordeling av LAM midler er nå klar. Styret i DIR vedtok fordelingen i sitt styremøte onsdag og beløpene til de enkelte lagene blir nå lagt inn i systemet og sendt videre for utbetaling. Vi håper at  pengene er på konto i siste halvdel av september.Det er i år 64 klubber som får midler. Fordelingen finner dere her:  LAM_2015_Fordelingsskjema

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettens tippekupong: Store investeringer må til i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kristiansand kommune har de 10 siste årene investert 1,3 milliarder i nye store idrettsanlegg. Dersom Drammen skal komme seg vekk fra sin uheldige nest-jumboplass etter Oslo (Skien er faktisk dobbelt så gode som Drammen på anlegg), må det investeres minst 5-600 mill. NOK i anlegg neste fireårsperiode. DIR har i flere år anbefalt at man her jobber konstruktivt og rasjonelt. Det må bygges rimelige bruksanlegg og denne store utfordringen må løses med både OPS (foreslått på Marienlyst) og OFS (spleiselag mellom kommunen og idretten om enkelte anlegg). Fortsett å lese «Idrettens tippekupong: Store investeringer må til i Drammen»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettens tippekupong: Ishall viktig for folkehelsa i Drammen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det viktigste anlegget å få på plass i nær fremtid er ishall, kort og godt fordi den skaper svært mye aktivitet året rundt (is i 10 måneder). Ikke minst viktig er at et slikt anlegg gir rom for mye uorganisert fysisk aktivitet på isen slik vi nå i 15 år har sett på den utendørs kunstisbanen. En ishall er derfor et viktig folkehelsetiltak på lik linje med det flotte badet. Andre byer som har bygd ishall de siste årene rapporterer alle om en eksplosiv aktivitets-utvikling i disse. Kun MDG er direkte i mot ishall i Drammen mens H, KrF og Bylista er noe usikre i følge svarene. KrF sier dog i sine kommentarer at det er på tide at byen får en ishall. Så da må man nå komme fra ord til handling.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram