Olympiatoppen Østlandet og Drammen idrettsråd inviterer til Toppidrettsforum på Idrettens hus, Marienlyst, Drammen tirsdag 22.mars kl. 15-18

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi vil samle nøkkelpersonen fra idrettsmiljøene med toppidrettsambisjoner og støttespillere til det første Toppidrettsforum i Drammen.
Hvordan jobbe mot et felles mål om «Flere nye medaljer» gjennom å skape de beste utviklingsmulighetene for morgendagens toppidrettsutøvere i kommunen?
Hvordan kan toppidrett styrke Drammen som en attraktiv kommune å bo, utdanne og jobbe i?
Inspirert av «Strategi for toppidrett i Kristiansand» vil vi løfte toppidretten inn i rullering av Drammen kommunes «Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» som starter i juni. Gjennom to Toppidrettsforum våren 2022 vil vi samle de «gode kreftene» for å bidra i denne prosessen.
Se vedlegget under for mer informasjon om program og påmelding.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Høringsuttalelse til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermailDrammen IR vil berømme kommunen for et meget strukturert og konstruktivt førsteutkast til ny temaplan for dette viktige området. Dette er en god plan for å bidra til en mer aktiv befolkning i Drammen og for å være et verktøy for å føre byen framover mot 2036-målene Sunnere, smartere og sprekere. Vi setter særlig pris på at alle innspill fra ulike frivillige instanser, både idretten og andre aktører, er forsøkt tatt hensyn til. Selvsagt setter DIR også pris på at det gode samarbeidet mellom kommunen og idretten ved DIR er synliggjort flere steder og på at kommunen bl.a. på side 23 signaliserer at den ønsker å videreføre dette samarbeidet og de eksisterende samarbeidsavtalene med idretten og DIR.  Fortsett å lese «Høringsuttalelse til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermailDrammen IR har i flere år fremmet ønske om at Drammen kommune (DK) bør gjøre som mange andre kommuner og se på OFS-løsninger for bygging av anlegg. Dette er faktisk kostnadsbesparende og ikke fordyrende for DK som da slipper å bygge alle anlegg sjøl. Fortsett å lese «DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram