Kartlegging av samarbeid vedrørende økonomisk inkludering

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Idretten står ovenfor flere utfordringer når det gjelder  inkludering av barn og unge i idrettslag.  Norges Idrettsforbund ønsker nå en nasjonal kartlegging av samarbeid/dialog  Idrettsråd/idrettslag har med det offentlige v/NAV.  I den forbindelse ønsker vi at idrettslag i Drammen svarer ut vedlagt kartleggingsskjema slik at vi kan danne oss et bilde av dagens situasjonen. Fortsett å lese «Kartlegging av samarbeid vedrørende økonomisk inkludering»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Sammen om barn og unge i aktive lokalsamfunn

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Aktive lokalsamfunn ruller videre med  25 nye intensjonsavtaler.

«I samme Båt», den tredje i rekken av samarbeidskonferanser mellom Drammen kommune og Drammensidretten er nå gjennomført. Denne tradisjonen ble startet da Drammenspolitikerne i 2014 vedtok en time daglig fysisk for alle sine elever. Idretten stilte seg til disposisjon og det gode samarbeidet har vedvart siden man på den første båtkonferansen fant den felles målsetningen: barns trygge og aktive oppvekst. Det ble grunnsteinen for det videre arbeidet.

I samme Båt 3 har vi jobbet med målsetting om  Aktive Lokalsamfunn der skolen og idrettslaget er grunnmuren. Fortsett å lese «Sammen om barn og unge i aktive lokalsamfunn»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Idrettslag kan få mer penger i klubbkassa ved bruk av idrettsdugnad.no

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

– Norges idrettsforbund har lenge hatt et ønske om å skape en høyere dugnadsfortjenestes for norske idrettslag. En gjennomgang av markedet har vist mulighetene for gode fortjenestemarginer ved å fjerne mellomliggende ledd i salg av artikler som egner seg for dugnadssalg. Derfor er vi stolte av å kunne lansere Idrettsdugnad.no som jeg har stor tro på kan bidra til flere penger i klubbkassene rundt omkring i landet, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Les mer her.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

«I samme Båt» mot felles mål for barn og unges oppvekstsvilkår

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

DRAMMEN: Det nye prosjektet er et samarbeid mellom det private, offentlige og frivillige. Politikere, skoler, idrettslag, Drammen idrettsråd og Buskerud idrettskrets sitter alle i samme båt.
De er enige om skutas kurs – nemlig å gi byens barn en trygg og aktiv oppvekst.

Les hele artikkel her:

https://www.dt.no/drammen/nyheter/skole/spleiselag-for-a-apne-byens-haller-vi-vil-at-drammen-skal-bli-et-fyrtarn/s/5-57-721558

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

LAM 2017, søknadfrist, kriterier og søknadskjema.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Den nasjonale LAM (Lokale aktivitetsmidler) fordelingen for 2017 er klar og det er hyggelig å registrere at Drammens idrettslag får 294 000 kroner mer til sine aktiviteter i 2017. Totalt skal det fordeles 4 250 639 kroner til Drammensidretten i 2017.

I 2017 fordeles spesialpott nr 1, 2 og 4 automatisk basert på tallene klubbene selv har rapportert inn i forbindelse med Samordnet Rapportering. Klubber som vil søke på spesialpottene 3, 5 eller 6 MÅ svare OK og så sende inn et utfylt søknadsskjema! Resten av klubbene får automatisk tildelt midler basert på medlemstallene fra Samordnet rapportering 2016 og trenger IKKE sende inn skjemaet.

Søknadsfrist: 5. oktober!

Lenke til kriteriene for fordeling
Lenke til søknadsskjema: www.lamsoknad.no

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Var du med på verdensrekordforsøket i hodestående?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Alle som deltok på verdensrekordforsøket i hodestående på Bragernes torg 17.juni blir med dette invitert til kamp Strømsgodset- Tromsø på Marienlyst 24.september Utdeling av Diplomer og gratisbilletter utenfor Idrettens Hus på Marienlyst kl 17.00 til 18.00 søndag 24. september. (Foreldre og andre venner kan kjøpe billetter til 100kr stk)

 VELKOMMEN!

 Hilsen arrangørene

Drammen Idrettsråd, Byen vår Drammen og Drammen kommune

 

 

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Velkommen til temakveld på Drammensbiblioteket mandag 25. september!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Det frivillige engasjementet i Drammen har en avgjørende betydning for livskvalitet og nyskapning i byen vår.
Drammen kommune takker for innsatsen dere legger ned, og håper programmet for temakvelden 25. september kan friste.
Påmelding til: ann.magritt.bekink@drmk.no innen 18.sept. Fint om du kan sende mail med nav, organisasjonens navn, din rolle(leder,medlem etc)mob.nr og mailadresse.

Følg link for ytterligere info:Program temakveld 25.9.17

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Flykningfondet med søknadsfrist 7 sept

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Norges idrettsforbund har gjenåpnet NIFs flyktningfond. To millioner kroner skal fordeles til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell for flyktninger i mottak. Søknadsfristen er 7. september!

I dag åpnet Idrettsforbundet opp for å motta nye søknader fra idrettslag over hele landet med midler fra Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utledningsdirektoratet (UDI).

Følg link for mer info:https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-gjenapnet–2-millioner-kroner-skal-til-idrettslag/

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Drammen har hatt besøk av Lokale og Anleggsfonden ved et par anledninger, sist på Treffpunkt Drammensidretten på Ballklubbhuset. Alle som var tilstede på Ballklubbhuset var enstemmige på at det man oppnår i Danmark var ønskelig også i Drammen. Nå har KUD satt av 35 millioner til å bygge Inspirerende idrettsanlegg!  Det er i første omgang kun kommuner som kan søke på disse midlene og Drammen Idrettsråd oppfordrer Drammen Kommune til å sette i gang! Fortsett å lese «Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer!»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram