Vil DIN klubb påvirke Drammensidretten i årene framover? Da er Årsmøtet plassen der idrettsdemokratiet bestemmer! Møt opp!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2018:

DATO: ONSDAG 18. APRIL 2018
STED: Konnerud ILs klubbhus
START: Kl. 18.00 – Formøte med aktuell informasjon.
Årsmøtet settes kl. 19.00! Fortsett å lese «Vil DIN klubb påvirke Drammensidretten i årene framover? Da er Årsmøtet plassen der idrettsdemokratiet bestemmer! Møt opp!»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

NY dato og påmeldingsfrist for for Idrett for alle!!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

 

Idrett for alle går inn i et samarbeid med Elvefestivalen 2018 og vil derfor flytte arrangementet til søndag 26.august ved Bystranda/Bragernes.

«Vi ønsker å synliggjøre felles samfunnsengasjement gjennom  Aktive lokalsamfunn,  med målsetting om trygge,  gode og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge i Drammen».

Her etablerer vi IDRETTSLØYPA og målsettingen er å samle alle krefter i den lokale breddeidretten, samt øvrig frivillighet  til et stort felles arrangement.
Idrett for alle ønsker å skape inspirasjon til livslang idrett – og aktivitetsglede for barn og unge fra 6-13 år

Ønsker ditt idrettslag å bidra til fysisk aktivitet, idrettsglede, mestring og et inkluderende felleskap? Da har dere muligheten nå!
Ved å delta idrettslaget mulighet til å vise seg frem, rekruttere barn og unge og ikke minst bidra til å skape idrettsglede også for de som ennå ikke er aktive.  Meld på ditt idrettslag og bli en del av en aktivt og inkluderende idrettsdag for alle.  Les mer: Fortsett å lese «NY dato og påmeldingsfrist for for Idrett for alle!!»

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Forslag på kandidater til styreverv!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

DRAMMEN IDRETTSRÅDS ordinære årsmøte avholdes onsdag 18. april 2018
Egen innkalling til årsmøtet sendes ultimo mars.
På årsmøtet skal det velges en del styremedlemmer m.m., og i den forbindelse ber vi om ditt idrettslags forslag til kandidater. Tillitsvalgte det siste året har vært:

Forslag til kandidater kan sendes inn på dette skjemaet. Frist 18. mars.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

En honnør til Aktive lokalsamfunn

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

» Se til Drammen», skriver Viktoria E. Cavallini AU-medlem(H) og gir aktive lokalsamfunn og Drammensidretten stor honnør.

«Aktive lokalsamfunn handler ikke bare om å øke aktiviteten blant barn og unge innenfor skoledagens timeantall. Det handler om å skape en trygg og aktiv oppvekst, med fokus på å skape livslang aktivitetsglede. Det alle prosjektene har til felles, er et mål om å skape et inkluderiende oppvekstmiljø som skal skape en bedre og mer aktiv bydel å vokse opp i. I denne prosessen har Drammen Idrettsråd og Buskerud Idrettskrets vært viktige i arbeidet med å få på plass intensjonsavtalene inngått mellom skoler og idrettslag».

Følg link: https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/drammen/en-honnor-til-aktive-lokalsamfunn/o/5-57-834791

 Tidligere innlegg:

https://www.dt.no/sport/barn/lokalfotball/trenger-flere-lokale-rollemodeller/s/5-57-820322
https://www.dt.no/drammen/stortinget/skole/drammen-forst-na-folger-resten-av-norge-etter/s/5-57-786299
https://www.dt.no/drammen/nyheter/skole/spleiselag-for-a-apne-byens-haller-vi-vil-at-drammen-skal-bli-et-fyrtarn/s/5-57-721558

 

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Kan din klubb være vert for DIRs styremøte onsdag 14 mars?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

DIRs styre ønsker å avholde sitt styremøte onsdag 14 mars ute på besøk hos ev av våre 88 idrettslag. Klubben må ha et møterom som tar 12-15 personer. Har dere trådløst nett er det topp men ingen betingelse. Møtet skal starte kl. 1700. Arrangørklubben vil få de første 30 minuttene til å fortelle litt om sin klubb før styremøtet settes. Send en e-post til post@drammenir.no hvis dere kan være vertskap for oss!

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Seksuell trakassering og overgrep

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010).
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. Les mer her.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram