Nominér din kandidat til Inkluderingsprisen 2014

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) utlyser herved inkluderingsprisen for 2014. Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til, og sette fokus på, det gode arbeidet som blir gjort innen idrett for funksjonshemmede. Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen.
Les mer på NIFs hjemmesider.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram