Full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Alle idrettslag som har bygget anlegg og ikke fått full momskompensasjon i 2014 går en glad jul i møte. Regjeringen fyller opp behovet slik at alle får full kompensasjon – også i 2014.

– Dette var strålende levert av kulturministeren, sier idrettspresident Børre Rognlien.  – Regjeringen vil foreslå å bevilge 48,9 millioner kroner i nysalderingen av budsjettet for 2014. Det betyr at det blir full oppfylling av momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg også for 2014.  Det var, som vi husker, kun satt av tilstrekkelig med ressurser til at ca 57 prosent av utgiftene til moms ville blitt refundert.  Nå får alle som har bygget, de pengene de har budsjettert med. Les mer på www.idrett.no.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram