Norges idrettsforbund – Forskrift om medlemsregister

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det nærmer seg Idrettsregistreringen for året 2014. Vi minner om NIFs Forskrift om medlemsregister som sier: Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.

(1)Medlemslisten skal føres i et godkjent datasystem som er sikret mot uautorisert bruk og ivaretar medlemmenes personvern og rettigheter. Idrettslaget er selv behandlingsansvarlig1 for sitt lokale medlemsregister.
(2)NIF er behandlingsansvarlig for Registeret, og skal godkjenne programvare, herunder medlemssystemer som skal utveksle informasjon med Registeret.
1Med «behandlingsansvarlig» menes at organisasjonen, ved sitt styre, er ansvarlig for etterlevelse av personvernlovgivingen og kravene til informasjonssikkerheten rundt databehandlingen og lagringen av medlemmenes informasjon i dataregistrene.

Her finner du hele forskriften.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram