Momskompensasjon idrettsanlegg – frist 4. mai

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er nå klart for en ny søknadsrunde for de som skal søke om momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen er 4. mai.

Det er tre kriterier som må være oppfylt for at en skal kunne få kompensert merverdiavgiften.

Disse er:

  1. Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  2. Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden.
  3. Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Stortinget har bevilget 100 millioner kroner som skal fordeles mellom søkerne.

Les mer her.

.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram