Medlemskontingent og treningsavgift til inkasso

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det har i det siste dukket opp eksempler på at idrettslag «truer» med inkasso for ubetalte medlemsfakturaer.  Dette er ikke påvist i Drammen men vi ønsker likevel å informere om hvilke regler som gjelder for idretten når det gjelder dette:

En slik praksis er ikke forenelig med Norges Idrettsforbunds lover og regler og det fins ingen juridisk dekning for at klubber kan sende disse krav til inkasso. Regelverket sier at dersom et medlem unnlater å betale medlemskap i to år vil medlemskapet opphøre. For at personen skal kunne bli medlem igjen må all utestående medlemskap betales.
Personer som ikke er medlem kan ikke delta i klubbens aktiviteter.
Om en klubb velger å sende ubetalt medlemskap og treningsavgift til inkasso, vil de høyst sannsynlig selv måtte betale inkassobyrået, fordi det ikke finnes juridisk dekning for å sende slike krav til inkasso.
Klubbadmin og andre faktureringssystemer utviklet i samarbeid med NIF har ikke «trusler» om inkasso. Alle klubber oppfordres til å forholde seg til NIFs lover og regler når det gjelder inndriving av medlemskontingent og treningsavgift.

.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram