Orientering om spillemidler

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Hva er spillemidler?
Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. 64 prosent av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av dette går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.

Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom (6-19 år).

Når en spillemiddelsøknad først er godkjent, kommer spillemidler før eller siden. Det er per år 2015 ca. 3 års ventetid på spillemidler til ordinære anlegg og 1-2 år på nærmiljøanlegg.

Hva kan du søke om og hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i følgende søknadsgrupper;

Ordinære idrettsanlegg

Er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad inntil en gitt øvre grense. For de fleste anleggstyper er det kr 1 000 000,- per anleggsenhet. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte tilskuddssatser som er høyere enn dette. For eksempel gis det tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad opp til kr 10 000 000,- til idrettshall med en full håndballflate og inntil kr 8 000 000,- til en bandybane i full størrelse.

Nærmiljøanlegg

Er anlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, men hvor målsettingen er at de skal være allment tilgjengelige og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Ofte samlokalisert med skoler.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent totalkostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til kr 300 000,- per anleggsenhet. Øvre tilskuddsgrense per anleggssted er satt til 1 200 000,- kroner, fordelt på minimum fire anleggsenheter/spillemiddelsøknader.

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, borettslag/velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende).

Hvordan søker du?

 1. Kontakt alltid idrettskonsulent/spillemiddelansvarlig i kommunen for videre veiledning
 2. Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 3. Planer og tegninger må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av spillemiddelansvarlig i kommunen. Forhåndsgodkjenning må foreligge før arbeidet settes i gang!
 4. Følgende fem vedlegg skal alltid følge en spillemiddelsøknad:
 5. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget.
 6. Detaljert kostnadsoverslag
 7. Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen
 8. Plan for drift av anlegget
 9. Rett til bruk av grunn

 Søknadsfrist

 • 15. august – Innmelding av prosjekt.
  • Øvrige frister blir satt i dialogen med kommunen etter innsendt søknad.

Søknadsskjema

Skjema, diverse maler og bestemmelsene om tilskudd finner du på www.idrettsanlegg.no

Kontaktperson

Idrettskonsulent Vegard Petersen , Vegard.Petersen@drmk.noTlf: 91690583
Vei, Natur og Idrett..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram