Marienlyst, et stort løft for breddeidretten i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Per Erik Marheim skriver en kronikk i Drammens Tidende 31 mars som Drammen Idrettsråd(DIR) ønsker å kommentere da flere av hans påstander ikke medfører riktighet.

Først: Et idrettsløft på Marienlyst er IKKE en bløff!

I dagens Drammenshall er det i tillegg til topphåndballen minst 24-25 idrettslag som driver sine aktiviteter.  Når en ny Multifunksjonshall(MFH) er rigget for breddeidrett, dvs tre aktivitetsflater med håndballbane størrelse på tvers så vil denne hallen sammen med mellombygget og den renoverte Drammenshallen kunne gi plass til minst 4-5 kampsportklubber, flere bokseklubber, flere danse- og  Cheer danseklubber, badminton, basketball, bordtennis, fotball, volleyball, innebandy mm. I tillegg vil flere skoler i området fylle alle aktivitetsflater på dagtid.

Hver etasje i mellombygget vil bli på ca 1900 kvm og hvis man utnytter høyden på dagens hall og bygger i tre etasjer så vil dette bygget alene være på flere kvadratmeter enn dagens Drammenshall.  I tillegg til mye aktivitetsflater vil mellombygget kunne gi plass for f.eks et regionalt kraftsenter, planer som flere ganger er omtalt i Drammens Tidende.  Totalt vil MFH, mellombygget og dagens Drammenshall bli på ca 17.000 kvm.

DHK og Glassverket vil få en flott arena for sine kamper, de vil kunne få moderne og funksjonelle tilleggsarealer for VIP, media og presse som i dag ikke er tilstede i spesielt god grad. Men i det store bildet blir MFH et stort løft for breddeidretten i Drammen.

Et moment som hittil ikke er avgjort, er om håndball-anlegget i Drammen kan få status som nasjonal- anlegg. Det vil være en økonomisk gavepakke til byen, i det kostnadene vil bli halvert.

Videre ønsker Drammen Idrettsråd å kommentere noen av Marheim andre påstander:

Mengder av boligblokker:

Hvordan et bebygd Marienlyst vil se ut, er ennå ikke fastlagt, så Marheims «mengder av boligblokker» vet vi ennå lite om. Reguleringsarbeidet vil gå sin gang og i den forbindelse vil Drammens innbyggere kunne gi sine innspill og kommentarer som i alle andre reguleringsprosesser.

DIRs prioriterte liste over anlegg

At Marienlyst ikke har stått på DIRs liste er direkte feil. Der står det at nye friidrettsanlegg må komme i 2016-2017 og finansieres av boligsalget på Marienlyst. Videre står det at det er besluttet at det skal komme store haller på Marienlyst og Fjell med egen finansiering og derfor er de ikke inne blant de 9 anleggene DIR ønsker at kommunen skal bidra med finansiering til i perioden 2014-2018.

«Stor del av Marienlyst vil bli båndlagt som et privat område»

Sier Marheim bombastisk. Hvordan har han dekning for det utsagnet?  Prosjektrapporten som er avgitt Formannskapet 17. mars tar ikke for seg dette aspektet, den ser kun på de idrettslige områdene. Underveis har det i media dukket opp skisser der man kan se tanker om hvordan området kan se ut men dette er akkurat det det er, tankeskisser!

DIR har underveis i prosjektarbeidet kommet med tanker om at grunnplanene på evt boligblokker bør bestå av fellesområder som butikker, kafeer, idrettslokaler etc., etter mønster av Aker Brygge. Hele Marienlyst idrettspark bør således bli et myldre-område av samlingspunkter og møteplasser. Men dette er foreløpig kun tanker og ideer på lik linje med de andre skissene vi kommer inn på over.

Den politiske prosessen

Vi er enige i Marheims utsagn om at DIR ble trukket inn etter at Ticon-avtalen var undertegnet, og det var vi ikke komfortable med.  Det var forøvrig DIR som stilte ultimatum til politikerne og ikke omvendt slik Marheim påstår.
Vi nektet å gå med på planene før et fullverdig tilbud på Berskaug var en del av Marienlyst-utbyggingen. Dette punktet er med i samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og DIR som ble undertegnet etter årsmøtet i 2014 og som har dannet grunnlaget for arbeidet etterpå.

Når det gjelder Marheims andre påstander om den politiske behandlingen mener DIR at dette er godt dokumentert i vår samarbeidsavtale med Drammen kommune, våre styreprotokoller underveis og i vår årsmøteprotokoll for 2014. Når det gjelder Drammen kommunes behandling så er den etter vår mening godt dokumentert og etterprøvd i de kommunale systemene, utover dette lar vi Marheims uttalelser om denne prosessen stå for hans regning.

DIR har for øvrig ikke fanget opp at politikerne har uttalt at Marienlyst blir lite brukt, men DIR har fått innspill fra naboer og andre som faktisk har uttrykt nettopp dette, uten at dette på noen måte diskvalifiserer idrettsplassens beliggenhet.

Berskaug vil kunne bli et en nytt og toppmoderne anlegg, både for friidrett, ute og inne, fotball, cricket, baseball og amerikansk fotball.  Sammen med det vi kan få til på Marienlyst får Drammen et unikt idrettstilbud til byens innbyggere i alle aldre.

I denne prosessen har friidrettsforbundet og fridrettsklubbene i Drammen bidratt positivt og kommet med gode og konstruktive innspill. Løsningen prosjektgruppen anbefaler er en innendørs fridrettshall bygd sammen med en utvidet Berskaughall og en friidrettsbane på dagens grusbane. Løsningen for friidrettshallen vakte for øvrig en betydelig interesse hos departementet.

Drammen Idrettsråd er opptatt av å få best mulig og flest mulig idrettsanlegg/tilbud på Marienlyst og Berskaug, og at det i størst mulig grad skal være idrettsbygg/anlegg på disse områdene.

 

Drammen 7. april 2015

 

Jan Rockstad, Styreleder DIR (sign).

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram