Idrettens tippekupong: Store investeringer må til i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kristiansand kommune har de 10 siste årene investert 1,3 milliarder i nye store idrettsanlegg. Dersom Drammen skal komme seg vekk fra sin uheldige nest-jumboplass etter Oslo (Skien er faktisk dobbelt så gode som Drammen på anlegg), må det investeres minst 5-600 mill. NOK i anlegg neste fireårsperiode. DIR har i flere år anbefalt at man her jobber konstruktivt og rasjonelt. Det må bygges rimelige bruksanlegg og denne store utfordringen må løses med både OPS (foreslått på Marienlyst) og OFS (spleiselag mellom kommunen og idretten om enkelte anlegg). Tallene kan høres voldsomme ut, men både posisjon og det største opposisjonspartiet sier de vil investere 250-300 millioner i ny multihall på Marienlyst og nye friidrettsanlegg m.m. på Berskaug. I tillegg ønsker de årlig å bruke 50-100 mill. på flerbruksanlegg ved skoler og andre nødvendige anlegg i bydelene. Dette i tillegg til at man vil fortsette med årlige budsjett-beløp på 10-15. mill. til nærmiljøanlegg og rehabilitering av kunstgressbaner, gjør at ovennevnte investeringsnivå er oppnåelig så lenge de store partiene sitter ved roret i «idrettsbyen Drammen». La oss sammen sørge for at Drammen blir en reell idrettsby til glede for byens befolkning og den oppvoksende slekt.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram