Løgn om idretten og flykninger i Aftenposten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norges idrettsforbund er mektig irritert over den kunnskapsløsheten som avsløres i Johnny Gimmestads kommentar i Aftenposten, om idrettsledernes påståtte manglende engasjement for flyktningene. Idretten – både sentralt og i idrettslag over hele landet har vist et stort engasjement og satt i gang en rekke tiltak!

– Jeg er overrasket og trist over å lese Aftenpostens totalt misvisende artikkel om idretten og flyktningene, sier visepresident Kristin Kloster Aasen i Norges idrettsforbund. – Idrettsstyret var tidlig ute og engasjerte seg. Allerede 9. september opprettet idrettsstyret et flyktningefond på 500.000 kroner. Dette ble styrket med  200.000 kroner fra IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), og nå med ytterligere 500.000 kroner fra Kavlifondet. I løpet av en uke utviklet vi kriterier og inviterte idrettslag til å søke. I løpet av tre dager var midlene fordelt ut til tiltak fra idrettslag over hele Norge, til aktivitet i flyktningmottak og overfor nylig bosatte flyktninger i kommunene. Totalt kom det inn søknader fra idrettslag på rundt tre millioner kroner. Dette engasjementet og disse tiltakene virker helt ukjent for Aftenposten, og det er svært overraskende når de velger å publisere en slik artikkel. Vi ble heller ikke kontaktet av Aftenposten i forkant, forteller Kloster Aasen.

Dette har vi gjort:

Idrettsstyret bevilget 9. september 500.000 kroner til arbeid i drettslag for å igangsette tiltak for flytningene:

Dugnad for idrettsglede Publisert: 09.09.2015 Ikke på 20 år er det kommet så mange flyktninger til Norge. Ingen er uberørt over dagens situasjon – heller ikke i norsk idrett. Norsk idrett vil ønske alle som kommer velkommen til landet og til norsk idrett. Norges idrettsforbund ønsker å dele idrettsglede for alle og vil oppfordre til en stor, felles dugnad for å inkludere alle som nå kommer inn i idrettens fellesskap. Idrettsstyret har derfor i dag, som sitt bidrag, bevilget 500 000,- kr til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn. Styret vil invitere flere til å være bidragsytere inn i dette fondet. https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/dugnad-for-idrettsglede/

Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund har møtt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), kulturminister Thorhild Widvey (H) og statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet om våre tiltak:

Frivilligheten er en ressurs for å integrere flyktninger Publisert: 24.09.2015 Torsdag møttes åtte frivillige organisasjoner ledelsen fra fire departementer. Tema: Hvordan frivilligheten kan bistå i arbeidet med å integrere flyktninger. – Dette var et meget nyttig møte hvor vi diskuterte hvordan de frivillige organisasjonene kan samarbeide for å gjøre integreringen av flyktningene lettere. Vi har idrettslag i alle kommuner og gjennom idrett og lek skapes viktige samhold i samfunnet. Disse verdiene må vi dele med alle barn, unge og voksne som kommer til Norge, sier generalsekretær Inge Andersen. https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/frivilligheten-er-en-ressurs-for-a-integrere-flyktninger/

Norges idrettsforbund igangsatte en støtteordning for idrettslag som ønsker å bidra med tilbud til flyktninger:

Idrettslag kan søke om midler fra NIFs flyktningfond Publisert: 25.09.2015 Nå kan idrettslag over hele Norge søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak. Totalt skal 700.000 kroner deles ut til formålet. – Norsk idrett er ikke uberørt over dagens flyktningsituasjon og har opprettet et eget fond. Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd med en invitasjon om deltakelse i idretten, og nå kan idrettslag rundt om i Norge gjøre en forskjell for de flyktningene som kommer, sier idrettspresident Tom Tvedt. https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idrettslag-kan-soke-om-midler-fra-nifs-flyktningfond/

Fondet fikk inn søknader for 2.3 millioner kroner, og pengene (700.000 – som var totalen på fondet), var delt ut i løpet av tre dager i tråd med de vedtatte kriterier:

Enorm interesse for NIFs flyktningfond Publisert: 06.10.2015 Idrettslag over hele Norge viser et enormt engasjement for flyktninger gjennom å søke midler fra NIF flyktningfond. Allerede i dag sender Idrettsforbundet ut 475.000 kroner til 31 idrettslag som har søkt om midler for å gi flyktninger et idrettstilbud. – Det er et veldig gledelig engasjement over hele landet. Vi har mottatt over 80 søknader fra idrettslag. Bredden er stor og søknadene har kommet fra idrettslag som holder til på små øysamfunn og i storbyene. Vi er glade for å se at mange ulike idretter er representert, og ikke minst fint å se at veldig mange idrettslag har jobbet opp mot ulike flyktningmottak tidligere, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Idrettsforbundet. https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/enorm-interesse-for-nif-flyktningfond/

Høring: Norges idrettsforbund deltok den 12. oktober på Venstres stortingsgruppes minihøring om flyktninger, og presenterte idrettens tiltak. På denne høringen deltok også Aftenpostens politiske kommentator Thomas Hornburg.

Aftenpostens kommentar ved Johnny Gimmestad: Hvorfor trår ikke idrettslederne til for flyktningene? Johnny Gimmestad

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram