Husk å søke på den kommunale støtten for 2016!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi er et godt stykke inne i et nytt år, og det er tid for å sende din klubbs søknad om kommunal støtte til driften av laget og eventuelle anlegg. Søknadsfristen er satt til: 20. mai 2016.
Søknaden skal fylles ut og sendes inn her: https://form.jotform.com/60752076504958
Les veiledningene i skjemaet nøye før de enkelte delene av skjemaet fylles ut!

Grunnstønaden for antall medlemmer er endret:

Antall medlemmer              Nye beløp          Tidligere
1 –  200 medlemmer            kr 4 000,00      kr. 2.000,-
201 –  500 medlemmer        kr 5 000,00      kr. 4.000,-
501 – 1000 medlemmer       kr 7 000,00     kr. 6.000,-
over 1000 medlemmer        kr 9 000,00     kr. 8.000,-

Det er utarbeidet nye satser for lagseide anlegg:
Lagseideanlegg

Presisering av hvem som ikke skal søke:

Idrettsanlegg som et eierlag har driftsavtaler med Drammen kommune om, holdes utenfor denne ordningen!

Søk her: https://form.jotform.com/60752076504958

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram