Rapporteringsfrist for Inkluderingstiltak 15.des

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Alle klubber som har tiltak gjennom «Inkludering i idrettslag» skal innrapportere tiltak innen 15.12.2016. 
Rapporten(e) må være levert innen fristen før klubben kan sende inn NY søknad for «inkludering i idrettslag»  2017
Følg link for rapporteringsmal: Rapportmal Inkludering i idrett 2016

Nye søknads- og rapportmaler for 2017
vil tre i kraft umiddelbart etter nyttår. Det er derfor særdeles viktig at alle Inkluderingsklubbene setter seg inn i de nye søknads og rapporteringsmalene som blir sendt ut før jul.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram