ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN, ØRENHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2017-2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Sesongen 2016-2017 er på hell og som vanlig sendes ut et infoskriv om søknadsprosedyrene for sesongen 2017-2018. I år søker dere på mail, uten det vanlige søknadsskjemaet dere har brukt de tidligere år. Dette fordi vi ikke har rukket å endre og justere det i fht vedtatte tildelingskriteriene(vedlagt). I stedet fyller dere ut vedlagte exel ark. Er det noe dere lurer på, ta kontakt. Dere må fylle ut en søknad for hver aldersgruppering(se søknadskjemaet). Søknadskjema leie av kommunale idrettshaller og gymsaler 2017-18

De viktigste endringene er at barneidretten skal prioriteres i tiden 17-20. I tillegg er det definert så langt det er mulig, antall timer pr lag/idretter i fht alder. Det tredje punktet som er presisert er at samarbeidslag må ha klubbtilknytning til Drammen kommune og MÅ være medlem av Drammen Idrettsråd. Anbefaler dere å lese vedlegget, før dere sender søknaden.

I mai 2017 vil vi åpne den nye Ørenhallen. Den blir merket opp til alle idretter. Drammen Idrettsråd og Drammen kommune/VNI vil ha et møte og drøfte hvilke idretter som bør prioriteres i hallen. Vi har hatt god sukse med Galterudhallen, som er blitt en base for Basketball. Vi tenker at Ørenhallen kan bli en flott base for en til to andre idretter (ikke håndball). Send gjerne en mail for de av klubber/idretter som kunne tenke seg å utvikle et bredt tilbud til Øren området og gjerne hele Drammen.

Drammen kommune presiserer at ingen av idrettshallene ute i bydelene er å betrakte som bydelshaller. Det er fortsatt underdekning i treningstider totalt i kommunene. Derfor må vi se en helhet ved tildeling av treningstider i alle de kommunale hallene

Nevner også at Drammen kommune vil starte å bygge en ny idrettshall ved Brannenga skole (på tomta til bensinstasjonen) og det planlegges byggestart av ny hall på Fjell i løpet av 2018.

Det skal spesifisere hvor mange lag dere har meldt på i seriespill. Dere skal svare ja/nei på om klubben driver aktiv idrett eller mosjonsidrett.

Søker dere i flere haller, må det sendes egne søknader for hver enkelt idrettshall-/gymsal.

De idrettslag som søker om mer enn fire timer, må også påregne og få tildelt treningstid fra kl 1600 – 1700, kl 2100 til 2200 og dere må påregne at dere får tildelt treningstider også på fredager. Dette fordi alle må bidra til å utnytte hallkapasiteten på best mulig måte.

Vi viderefører den praksisen vi har i Drammenshallen at bane A er klisterfri.

Søknadsfrist 1. mai 2017

Søknaden sendes på mail til tomsve@drmk.no. Det er viktig at dere får melding tilbake om at søknaden er mottatt. Hvis dere ikke får det, ta kontakt på samme mailadresse.

Med hilsen

Tommy svendsrud
Fagansvarlig idrett-/Haller
32046657

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram