Det handler om å spørre

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det behøver ikke være så vanskelig å få foreldre med minoritetsbakgrunn til å stille opp på dugnad og frivillig arbeid. Det viktigste er å spørre, på en slik måte at foreldrene forstår hva det innebærer. Her er noen tips på veien.

«Dugnad» er for mange innvandrere et nytt ord som kan være vanskelig å forstå. Derfor er det viktig at idrettslag formidler hva som ligger i begreper som «dugnad» og «frivillig arbeid» gjennom å snakke direkte med de foreldrene det gjelder. Du kommer langt på vei med å være bevisst på at ulike språk og ulik bakgrunn kan utgjøre en barriere for kommunikasjon – som ikke er uoverkommelig. Det er også en suksessfaktor å etablere et samarbeid med kommuner, skoler og ulike innvandrerorganisasjoner.

Følg link for mer info: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/slik-rekrutterer-idrettslaget-flere-med-minoritetsbakgrunn-til-dugnad/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram