Idretten kan tape sine utviklingsmuligheter for fremtiden

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd (DIR) registrerer at det nå pågår en politisk debatt rundt avtalen Drammen kommune har med Ticon om utvikling av Marienlystområdet. Dersom Drammen kommune ikke forlenger sin avtale med Ticon, gjennom selskapet Marienlyst Utvikling, vil dette få store konsekvenser for oppgradering av idrettsanlegg i Drammen. Avtalen mellom Ticon og kommunen er en avgjørende forutsetning for samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune som ble undertegnet i april 2014.

Et bortfall av ”Ticon-avtalen”, vil også føre til at samarbeidsavtalen med idretten blir terminert.

Samarbeidsavtalen sikrer idrettens ønsker og behov både når det gjelder det som skal bygges av idrettsanlegg på Marienlyst – og ikke minst i forhold til bygging av ny friidrettsbane og friidrettshall på Berskaug.

Hovedpunktene i samarbeidsavtalen:

a) Det bygges ny multifunksjonshall ved Drammenshallen med følgende funksjoner;

–          Trenings- og stevnehall for skolene og breddeidretten
–          Arena for eliteseriekamper i håndball og andre inne-idretter
–          Moderne arena for større innendørs konkurranser og mesterskap

b) Drammenshallen beholdes og videreutvikles. Ingen driftsstans for skoler / idretter.
c) Mellombygget rives og erstattes av nytt bygg med plass til mange inne-idretter m.m.
d) Inntekter fra tomt- og boligsalg på 250-300 millioner kroner benyttes til nye idrettsanlegg.
e) 50 millioner av dette skal være grunnfinansiering for ny friidrettsbane og friidrettshall på Berskaug
f) Ny moderne friidrettsbane skal stå klar til bruk før nåværende bane fjernes.
g) En mindre friidrettsbane (Friplassen) med 200 m løpebane bygges på Marienlyst.
h) Alle dagens anlegg og aktivitetstilbud på Berskaug opprettholdes (baseball, cricket, fotball, amerikansk fotball, tennis m.m.) eller tilbys nye anlegg i byen.

NB! Utviklingen av Marienlystprosjektet skal ikke ha innflytelse på kommunens øvrige tilskudd til idrettsanlegg i bydelene og den rullerende planen for bygging av nye idrettsanlegg.

DIR ser med stor bekymring på fremtidsmulighetene for planlagt anleggsutvikling dersom denne samarbeidsavtalen faller bort. Etter vårt syn vil da Drammens-idretten gå en svært usikker tid i møte med hensyn til finansielle muligheter for en god og tidsriktig oppgradering av byens idrettsanlegg.

DIR representerer 21.592 utøvere fra 84 idrettslag i Drammen. Vår fremste oppgave er å skape fordeler for idretten.

Per Burud, styreleder (sign)                                       Geir Skinnes, daglig leder(sign)

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram