Ishall: Billigere å bygge selv?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble skapt et håp om fortgang i planene om å bygge en sårt etterlengtet ishall i Drammen da en investor meldte at han var villig til å ta kostnadene ved å bygge hallen dersom kommunen stilte tomt til rådighet. Men det var ikke så enkelt som vi i idretten trodde. Det å ta imot en gave på mellom 60 og 80 millioner er åpenbart ikke så enkelt. Vi undres over argumentasjonen som blir brukt i saken. Det toppet seg forrige uke da man kunne lese følgende:

Det vil koste Drammen kommune seks-sju millioner mer å inngå et samarbeid med investoren som ønsker å bygge ishall enn å bygge hallen selv, viser foreløpige beregninger.

Sitatet er hentet fra DT lørdag 9. mars, og det er kommunaldirektør Sten Petter Aamodt i Drammen kommune som sier det.
Overskriften: «Billigere å bygge selv» må forstås dithen at kommunen mener de kan bygge en hall 6-7 millioner billigere enn gratis!

For en utenforstående virker det ganske merkelig at en gave på 60-80 millioner kroner avsatt til å bygge en etterlengtet ishall i Drammen vil koste Drammen kommune 6-7 millioner kroner – slik at det like greit er å bygge selv. Drammen kommune har hatt mulighet til å bygge ishall i snart 40 år, men ikke klart det! Det har underveis i disse årene vært mange argumenter mot å bygge ishall og ett av disse har selvsagt vært at kostnadene er for store, det vil bli for dyrt for kommunen å bygge ishallen.

Når man nå altså vil kunne få noen andre til å bygge ishallen og ta kapitalkostnadene på bygget, er jammen det også for dyrt!

Drammen idrettsråd har forsøkt å forstå argumentet, og vi mener at grunnen til utsagnet er at en rådgiver på rådhuset har sett på forskjellen på rentene i banklånet de selv ville få ved å låne pengene er mindre enn det investoren vil kunne få. Drammen kommune konkluderer med at investoren skal ha igjen den differansen, uten at investoren (så vidt DIR vet) er rådført om akkurat det.

Forskjellen mellom de rentesatsene vil på 30 år bli 6-7 millioner kroner. Hvor kommer 30 år fra? Jo, det er lengden på leieavtalen Drammen kommune må inngå med eieren av hallen da hallen står ferdig bygget og skal fylles opp med aktivitet. Deler man 7 millioner kroner på 30 år får vi en sum på 233.000 kroner. I saksutredningen som var til politisk behandling i bystyret 26. mars står det at driftskostnadene er anslått til 2-3 millioner kroner pr. år. 30 år er også det kravet Kulturdepartementet krever for å kunne gi statlige midler til hallen, midler som utgjør 15 millioner av byggekostnadene.

Arne Næss senior sa at «livskvalitet er å gjøre små ting på en stor måte». 233.000 kroner i året (19.417 kr. pr. måned) i 30 år er en liten kostnad for å ta imot en gave på 80 millioner. Og tenk hvor stor økning livskvaliteten ishallen vil gi en stor del av Drammens befolkning den dagen hallen åpnes!

Ishall saken i Drammen er en snart 40 år gammel ørkenvandring som snart må få en slutt. Iskrigerne i hockeyklubben i Drammen fortjener det etter å ha kjempet i alle disse årene. I 2020 blir Nedre Eiker og Svelvik en del av Nye Drammen. Drammen idrettsråd, sammen med idrettsrådene i de to kommunene, har et felles ønske om å få realisert en ishall i Nye Drammen. Idrettsrådet har som sin målsetting å skape fordeler for idretten. I vår bok skaper en ishall-gave både fordeler for idretten, men den skaper også en betydelig fordel i et folkehelseperspektiv. Knappe 20.000 kommunale kroner i måneden er, etter vårt skjønn, en meget liten pris å betale.

Drammen. 1.4.2019

Per Burud, styreleder                                           Geir Skinnes, daglig leder.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram