SØKNADER OM LEIE AV KOMMUNALE IDRETTSHALLER OG GYMSALER FOR SESONGEN 2019-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er de typiske innendørsidrettene som prioriteres ved fordeling av halltid. Det betyr at idretter som fotball og bandy ikke vil bli prioritert ved fordeling, mens om idrettslaget har registrert grupper innen futsal og innebandy, vil de falle innenfor normal fordeling.
Drammen kommune presiserer at ingen av idrettshallene i bydelene er å betrakte som bydelshaller. Det er fortsatt underdekning av treningstider totalt i kommunen. Derfor må vi se en helhet ved tildeling av treningstider i alle de kommunale hallene.
Det skal spesifisere hvor mange lag dere har meldt på i et eventuelt seriespill. Søker dere i flere haller, må det sendes egne søknader for hver enkelt idrettshall-/gymsal.
De idrettslag som søker om mer enn fire timer, må også påregne og få tildelt treningstid fra kl. 1600 – 1700, kl. 2100 til 2200 og dere må påregne at dere får tildelt treningstider også på fredager. Dette fordi alle må bidra til å utnytte hallkapasiteten på best mulig måte.
Vi viderefører den praksisen vi har i Drammenshallen – bane A er klisterfri.
Brandengahallen er planlagt åpnet i mai/juni 2019, mens Fjellhallen planlegges åpnet til skolestart i august 2019.
Sesongen starter ved skolestart. For kommende sesong betyr det at de kommunale hallene åpner mandag 19. august.
Utkast til fordeling vil være klar i månedsskiftet mai/juni, og vi vil invitere til brukermøter for de enkelte idrettshaller i begynnelsen av juni.
Søknadsfrist 1. mai 2019.

Det er viktig at dere får melding tilbake om at søknaden er mottatt. Hvis dere ikke får det, ta kontakt på samme mailadresse.


FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram