Vil du være med å skape et fosterhjem for søsken?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag splittes seks av ti søsken som skal flytte i fosterhjem. Barn skal være trygge, og ha mulighet til å fortsette en barndom sammen med søsknene sine, selv om foreldrene ikke lenger kan ha den daglige omsorgen for barna. Drammen kommune er en del av prosjektet «Under samme tak», som ledes av SOS-barnebyer. Derfor skal vi i Drammen etablere det første fosterhjemmet der søskenflokken kan vokse opp under samme tak. Kommunen stiller med hus og støtteapparat.

Barn har behov for å bli møtt med ubetinget forståelse og kjærlighet for sin bagasje og sine uttrykk. Barn har behov for å bli møtt med genuin interesse og nysgjerrighet for seg og sin utvikling.

Du er glad i barn og ungdom, raus og kjærlig. Du er trygg og tålmodig i endringer og uforutsette situasjoner. Du er villig til å tilpasse deg, bli veiledet og justere deg. Du har et åpent og lojalt samarbeid med barneverntjenesten.

Du er voksen og helst uten hjemmeboende barn. Du har kanskje vært fosterforelder før, du har kanskje barnevern- eller sosialfaglig erfaring. Du er par eller singel, men aller helst par. Vi er opptatt av at du er åpen og tolerant, uavhengig av legning, religion og kultur. Du har god helse og liker å være aktiv med barna. Du har god norsk språkforståelse. Du har mulighet for frikjøp fra annet arbeid. Førerkort er nødvendig.

Hva tilbyr vi?

  • Friperioder med inntil 3-7 dager sammenhengende fri i løpet av en tretti dagers arbeidsperiode. Dere flytter ut i friperioden, og medfosterforelderen(e) flytter inn.
  • Medfosterforelderen(e) skal godkjennes og lønnes av barneverntjenesten. Personen(e) skal bli godt kjent med familien og være en støtte også i hverdagen
  • Et team vil hjelpe dere med veiledning, leksehjelp og samarbeid med barnehage/skole, eventuelt PPT og helsehjelp.
  • Godtgjøring etter avtale. En av dere må påberegne å være hjemme og ha dette som fulltidsjobb, og da vil dere kjøpes fri fra arbeid. Du tegner privat pensjonsavtale som kommunen dekker for deg.

For mer informasjon, ta kontakt med Mette Barth Andersen mobil 408 01 484

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram