Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Offentlige myndigheter har vedtatt begrensninger på idrettsaktivitet som følge av koronaviruset. NIF har fått spørsmål om et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet kan komme i ansvar.

Bakgrunn:

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven), gir kommunestyrer, kommunelegen, og Helsedirektoratet adgang til å fatte ulike vedtak for å forebygge allmennfaglig smittsom sykdom, eller motvirke at den blir overført. Av særlig betydning for idretten er ovennevntes adgang til å vedta: Les mer her

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram