LAM spesialpotter har søknadsfrist 21. august

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes utstrakte samfunnsarbeid knyttet til Aktive lokalsamfunn og inkludering. (Se de ulike spesialpottene)

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i idrettslagets nærmiljø der dette er mulig. Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer. Aktive Lokalsamfunn er et rammeverk og modell for samarbeid mellom idrett og skole. Målet er aktive og trygge barn og unge i det enkelte lokalmiljø gjennom ustrakt samarbeid med skole og andre aktører. Drammen idrettsråd anbefaler idrettslag og skoler som er i en oppstartsfase om å lage intensjonsavtale(r) som gir retning for samarbeidet.  Intensjonsavtalen er ikke bindende juridisk, men gir føringer som forplikter partene nok til å igangsette forpliktende prosesser.

Hvem kan søke?

Alle registrerte idrettslag i Drammen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år kan søke tilskuddsmidlene. Drammen idrettsråd oppfordrer til samarbeid med andre idrettslag/særidretter og lokale organisasjoner. Les kriteriene nøye før du søker. Er det ønskelig å søke flere spesialpotter, skal det sendes inn en søknad pr tiltak! Har ditt idrettslag spørsmål, eller ikke er kjent med Lam spesialpotter, ta kontakt med Drammen idrettsråd for veiledning før det søkes.

Søknadsfrist 21.august. 2020

Søk LAM spesialpotter her: https://form.jotform.com/80143524175956

Følg link for informasjon om kriterier: https://drammenir.no/sttteordninger/lam/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram