Noen må gå foran!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Birgitte Seierstad

Alder: 42 år

Idrettslag: Drammen Bordtennisklubb

Rolle(r) i idrettslaget: Leder, barneidrettsansvarlig, breddesportansvarlig, støttefunksjon til trener.

Til daglig jobber Birgitte som lege på Drammen sykehus. Hun trives godt med å bruke fritiden på barn, unge og idrett.

«Det gir meg stor glede å følge medlemmene både innen sportslig prestasjoner og i deres personlige utvikling over flere år. Idrettsglede og samhold innen idrett på tvers av hverdagsmiljø og sosiale betingelser forøvrig, er vakkert og viktig.

 «Alle skal med» er ikke bare et motto, men noe vi har praktisert i klubben i en årrekke». Seierstad

     Med visjonen : «Noen må gå foran», viser idrettslaget at de omsetter ord til handling

Birgitte er stolt av at de har en åpen og god klubb med plass til alle som syns bordtennis er gøy»,

Hun mener idrettslaget bør jobbe tett med barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune, gymlærere, samt andre idrettslag for «åpen hall» og lavterskeltilbud.

«Vi må tilby lån av utstyr så barn og unge enkelt kan prøve idretten. Det er viktig at alle er velkomne på trening, uavhengig av ambisjonsnivå. Det skal være plass til både de som vil ha noen timer moro og de som vil bli best i landet. Treningsopplegget må tilpasses den enkeltes nivå og ambisjoner. Der medlemmer ikke kan betale ordinær treningsavgift, kan vi tilrettelegge med tilbud om småjobber, slik at de kan tjene de nødvendige kronene gjennom dugnad og arbeidsinnsats for klubben.  God informasjon og kommunikasjon er også en nøkkel for å lykkes i inkluderingsarbeidet og lokalsamfunnet», sier Birgitte.

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, er fornøyd med at Drammen Bordtennisklubb og Birgitte blir med på «laget»

«Det at Birgitte jobber som lege til daglig, og har en helsefaglig forståelse , gir en ekstra dimensjon til dette arbeidet. Folkehelseperspektivet er en viktig del av arbeidet med barn og unge i lokalsamfunnet.

Det er også spennende at nok en idrettskontakt viser seg å være ansatt i Drammen kommune, men bruker fritiden på barn og unge i idretten», sier Hafskjold. Hun henviser til forrige ukes presentasjon av idrettskontakten fra Mjøndalen IF, som jobber som flyktningkonsulent i Drammen kommune.

https://drammenir.no/2020/08/12/drammensidrettens-forste-idrettskontakt/

«Det er avgjørende at barn, unge og deres foresatte får en trygg og aktiv oppstart når terskelen for deltagelse synes utfordrende. At det finnes trygge voksne rollemodeller i idretten som går den ekstra mila for barn og unge, er gull verdt!

Om Drammensskolen implementerer et punkt om «Fritidsaktiviteter» i sine utviklingssamtaler på skolen, kan skole og idrettslag sammen tilrettelegge for at flere barn og  unge får oppleve aktivitetsglede og tilhørighet». Janne Cecilie Hafskjold

Drammen idrettsråd ønsker Drammen Bordtennisklubb og Birgitte lykke til i arbeidet!

Ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold, Drammen idrettsråd, om du ønsker mer informasjon om etablering av idrettskontakt i ditt idrettslag

.https://drammenir.no/idrettskontakt/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram