Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall våren 2021.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Åssiden Fotballhall er snart klar til bruk. Etter planen vil virksomheten Arena Kultur, Idrett og friluftsliv overta hallen fra 15. desember. I virksomheten, vil det være Idrettsavdelingen som vi ha driftsansvaret for hallen og fylle hallen med aktivitet.

Hallen vil bli tatt i bruk fra 2/1-2021.

Hallen er 40×60 meter. Hallen kan deles i to. Det kan søkes om både hele hallen og/eller en av banehalvdelene (bane A eller B). Underlaget er kunstgress med ifyll fra «Gamle gress» TPE

Prisen er foreslått lik det Mjøndals-/ og Hokksundhallen har: 1050,- kr/time. En halvdel vil koste 525,- kr/t.

Det vil bli sendt faktura hver måned etterskuddsvis. Kommunen vil bruke HANO som bookingsystem. Her vil dere kunne se hva som er ledig og opptatt på kommunens hjemmeside under «Åssiden fotballhall».

Det vil være nøkkelkort til hallen. Hver leietager vil kunne kvittere ut et kort. Hvor dette kortet kan hentes, er pr nå uavklart. Vi kommer tilbake med info om dette.

Ansvaret for fordelingen, vil ligge i Idrettsavdelingen i samarbeid med Drammen Idrettsråd. Som i de andre kommunale idrettshallene, vil det være barn og unge som vil ha prioritet i fht kjernetid (kl 17-20) på kvelden. Les retningslinjene nøye. Her står det ganske klart hvor mange timer hver enkelt aldersgruppe kan søke om. Retningslinjene er vedlagt.

Denne sesongen dere søker om, gjelder for 2/1 til 30/4 – 2021. Søknaden sendes på mail til tommy.svendsrud@drammen.kommune.no . Det skal komme en søknad fra hver organisasjon-/idrettslag. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette. Søknadsfrist 15/11-2020. Planen er at fordelingen vil være gjennomført til 1. desember. Søknadskjema og kriterier kan dere laste ned under.

For sesongen 2021-22, vil fordelingene følge de andre fleridrettshallene til kommunen. Det vil bli sendt ut eget skriv og søknadskjema rundt månedsskifte mars, april med søknadsfrist 1. mai.

PS! Hvis noen vil starte opp i desember, så skriver dere det i overstående mailadresse. Vi kan muligens åpne for en prøveperiode i uke 50 og 51.

Når det gjelder søknader på «strøtimer» er det også sportslig leder, eller den som er bemyndiget til å søke, som skal gjøre dette. Dette for å begrense antall henvendelser fra trener og ledere for hver enkelt G/J-seniorlag.

Spørsmål angående søknaden eller andre spørsmål om Åssiden fotballhall, rettes på mail til Tommy.svendsrud@drammen.kommune.no.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram