Tilskuddsordninger for klima- og miljøtiltak

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Visste du at man kan søke om tilskudd til energi- og klimatiltak? Her finner du en oversikt over et utvalg tilskuddsordninger som kan være relevante for ditt idretts- eller nærmiljøanlegg. Gode idrettsanlegg har også laget en liste over noen ulike idrettsrelaterte prosjekter som har mottatt støtte, samt en beskrivelse av tiltakene deres. Les mer om tilskuddsordninger for klima- og miljøtiltak

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram