«MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Fra venstre: Eivind Knudsen(Hovedutvalgsleder helse, sosial og omsorg)Janne C Hafskjold(Sissi, Drammen idrettsråd) Styreleder Per Burud(Drammen idrettsråd) Aktivitet og samfunnsutvikler Dina K Skaare Mølmen (Mjøndalen IF) og styreleder Inger Rojahn Opdal( Mjøndalen IF)

Drammen idrettsråd og Drammen kommune kom på helt uventet besøk til Mjøndalen IF midt under gruppeledermøte med gavetildeling for videreutvikling av Aktive Lokalsamfunn.

Mjøndalen IF har en målsetning om at alle barn og unge i lokalsamfunnet skal få mulighet til å delta på idretts- og aktivitetsarenaer som bidrar til inkludering, fremmer fysisk og psykisk helse og legge til rette for trygge og aktive oppvekstvillkår.

Mjøndalen IF med «MIF for alle» samarbeider tett med sine nærskoler Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Veiavangen skole om blant annet fysisk aktivitet i skolen.

Mjøndalen idrettsforening og Veiavangen ungdomsskole har nå et felles mål om å etablere møteplass og miljøkvelder for ungdom i både skole- og idrettslokaler.
Sammen ønsker de å gi ungdommene en helhetlig, sosial arena for å knytte relasjoner på tvers av alder, klassetrinn og sosial tilhørighet. Her vil det jobbes for et bredt spekter av aktiviteter på ungdommenes premisser.

«Mjøndalen IF og Veiavangen Ungdomsskole ønsker å ta et felles ansvar for ungdom i eget lokalsamfunn».

De ønsker at ungdom som ikke opplever tilhørighet gjennom eksisterende tilbud, skal få en møteplass som er åpen og inkluderende for alle.
Videre skal det  tilrettelegges for at ungdom får arbeidserfaring som aktivitetsledere og trenere i grupper i klubben, henholdsvis gjennom MIF IFO, FFO og Esport.

Dette er helt i tråd men målsetting for ungdom i Aktive Lokalsamfunn.

Drammen idrettsråd  ønsker Mjøndalen IF med «MIF for alle» og skolene lykke til med videreutvikling av Aktive Lokalsamfunn.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram