Hvordan kan ditt idrettslag bidra til å redusere økonomi som barriere for deltagelse i aktivitet?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Med dagens økte levekostnader har idrettsrådet en økt bekymring for barn og unge i denne målgruppe.

Solidaritetsfondet er idrettsrådets egen ordning og vårt svar på «idrettsglede for alle»
Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond kan idrettslaget bidra til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet. Støtteordningen er tillitsbasert.

Solidaritetsfondet er ment som en delfinansiering / støtte til aktivitet i en økonomisk krevende situasjon. Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten og andre tilskuddsordninger.
Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

Gjennom å etablere Solidaritetsfondet ønsker vi å bidra til at idrettslag kan redusere terskelen for deltagelse og skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Drammen. . Idrettsrådet ønsker å styrke idrettslag med hjelpeverktøy for å strukturere, synliggjøre og jobbe systematisk med inkludering i idrettslag. Flere idrettslag i Drammen har allerede etablert sine lokale Solidaritetsfond.

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .
Drammen idrettsråd oppfordrer idrettslag til å ta kontakt for mer informasjon om vårt Solidaritetsfond. Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til fondets logo, anbefalte kriterier i tillegg til veiledning og tips til hvordan Solidaritetsfondet kan tilføres midler.

Drammen idrettsråd oppfordrer idrettslag til å benytte verktøyet ALLEMED og gjennomføre ekurs om inkludering.


ALLEMED – ALLEMED Ung
E-kurs om inkludering (idrettsforbundet.no)

Ønsker ditt idrettslag og etablere lokalt Solidaritetsfond, ta kontakt med Drammen idrettsråd. Gå også inn på våre nettsider for ytterligere informasjon
Solidaritetsfondet • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram