Drammen idrettsråd utlyser NY søknadsrunde for Aktiv i idrettslag(inkludering)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail


Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrettslagets aktivitet. Målgruppene er barn og unge med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt.

Målgruppe:
Idrettslag som planlegger å søke på ordningen i 2023.

For å sikre at idrettslagene blir kjent med søke- og rapporteringsprosessen for ordningen innkalles det til et informasjonsmøte der idrettslagene vil bli presentert for rammene for ordningen.

Hvem skal delta fra idrettslaget?
Inkluderingsansvarlig, idrettskontakt, styremedlem etc

Hvem kan søke?
Idrettslag i Drammen som er medlem av Norges idrettsforbund.

Informasjon om: Søknadsprosess, søknadsberettigede tiltak, kriterier og målgruppe.  Søknads- og rapporteringsfrister for 2023.

Dato: 19.01
Tidspunkt: 18.00-19.30
Sted: Idrettens hus, Schwartsgt 6A, 3 etg, 3043 DRAMMEN

NB! For å kunne søke tilskuddsordningen for 2023, bør idrettslaget å stille med minst en representant på dette møtet!! 

Følg link for påmelding: Påmelding Informasjonsmøte for idrettslag (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram