TILDELINGEN AV EKSTRAMIDLENE ER KLAR!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er avhengig av at DITT idrettslag husker å sende inn svarskjemaet innen 17 august. DU trenger ikke søke om sum.

Logo vil gjennomgå mindre endringer før den kan tas i bruk av idrettslag.

Drammen idrettsråd viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund 26.05.2023 om ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år)

Formålet med tilskuddet
Tilskuddet er en ekstrainnsats fra KUD og Drammen er tildelt kr. 4 696 316 til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og unge.

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene skal understøtte:

  • Klubbenes eget arbeid med å inkludere barn og unge som faller utenfor medlemsdrevet idrettsaktiviteter på grunn av den sosioøkonomiske situasjonen til familien. 
  • Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet innenfor gitte kriterier.

Svarskjema: Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten (jotform.com)

NB! Idrettslaget trenger ikke søke om en sum. Det er viktig å sette seg inn i kriteriene før du fyller ut skjemaet!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram