En milepæl er nådd i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

«Klubbhuset i Solbergelva er ikke lenger bare et klubbhus for medlemmer, men et levende aktivitetshus for barn, ungdom, voksne og seniorer i lokalmiljøet»

Drammen idrettsråd hadde 19.09 sitt styremøte hos Solberg Sportsklubb(SSK)

Lite ante leder av Solberg Sportsklubb v/Frode Engedal at idrettsrådet hadde med seg en STOR overraskelse.

Solberg Sportsklubb startet allede arbeidet med Aktive Lokalsamfunn i 2022, i samarbeid med sine nærskoler og lokal pensjonsistforening

Gleden sto var derfor stor når Solberg Sportsklubb endelig kunne motta midler til oppstart av Aktive Lokalsamfunn fra Drammen idrettsråd v/styreleder Per Fjeld Olsen. Dette er den siste kommunedelen som får oppstartsmidler til etablering, og i så måte en stor milepæl i Drammen kommune. Dette er et samarbeid mellom Drammen idrettsråd, Drammen kommune, skoler og idrettslag i Drammen.

Ikke nok med det, men idrettslaget mottok også midler til oppstart av «Aktiv Senior». Dette er et samarbeid mellom Drammen idrettsråd og Pensjonistforbundet Buskerud og en del av Aktive Lokalsamfunn.

Gjennom målsettingen livslang idretts- og aktivitetsglede skal SSK tilrettelegge for å fysisk aktivitet og sosial møteplass for seniorer. Målet er å bidra til økt livskvalitet og helsegevinst, men også tilhørighet og fellesskap utover tilbudet.

Sist men ikke minst har SSK også fått midler gjennom idrettsrådet til sitt lokale Solidaritetsfond. Dette er midler som skal målrettes mot barn og unge der økonomi er barrirere for deltagelse.

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Drammen idrettsråd ønsker samtidig og rette en stor takk til Solberg Sportsklubb, daglig leder Marianne Eystø og frivillighten i «Ælva» for den jobben som gjøres for innbyggerene i lokalsamfunnet!

Gratulerer og lykke til med Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather