Aktive Lokalsamfunn-«MIF for alle» fikk en overraskende start på uka!

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Mandag morgen kom Drammen idrettsråd på overraskende besøk til Mjøndalen IF! Hele fire ulike gavesjekker hadde idrettsrådet med seg til idrettslagets utstrakte samfunnsmodell «Aktive Lokalsamfunn- MIF for alle».

Mjøndalen IF mottok midler til etablering av tilbudet» Aktiv Senior». Idrettslaget «tyvstartet» tilbudet allerde 20.09, noe som viste seg å bli en kjempesuksess. Hele 19 seniorer møtte opp til start første trening. Aldersspennet på deltagerne var fra yngste på 56 år, til eldste på 85 år, noe som er svært gledelig i forhold til målsetting om aktivitet også på tvers av generasjoner.

Daglig leder v/Svein Erik Gevelt kunne fortelle at han var svært overrasket over at så mange møtte opp første gangen i regnværet. 

Turen startet ved Consto arena og gikk til Miltjern hvor det ble gjort enkle styrkeøvelser før retur. Turen var i underkant av 5 km og tok ca. 1 time. Etter avsluttet trenig ble det felles kaffe og noe søtt å bite i på VIPèn til Consto arena.

Tilbudet er gratis og vil fortsette hver onsdag kl. 10:00 med samme utgangspunkt i Solløsgata ved Consto arena. Prosjektet «Aktiv senior» er et samarbeid mellom Drammen idrerttsråd, Pensjonistforbundet Buskerud og idrettslag og er en del av samfunnsmodellen Aktive Lokalsamfunn.

«Gjennom samarbeidet med Pensjonsistforbundet Buskerud og lokale pensjoistforeninger er også seniorene for alvor i ferd med å få sin plass i Aktive Lokalsamfunn! «-Sissi Hafskjold, Drammen idrettsråd

Et av idrettslagets satsingsområder de siste årene har vært å utvikle ungdom som ressurs, gjennom aktivitetslederprogrammet i samarbeid med Veiavangen ungdomsskole. Sammen med skolen tilrettelegger de for at engasjerte ungdommer skal finne sin plass i lokalmiljøet. De to siste skoleårene har nærmere 40 ungdommer fått aktivitetslederutdanning gjennom samarbeidet mellom MIFs aktivitets- og samfunnsutvikler og Veiavangen ungdomsskole.
Det er derfor gledelig at MIF med ny tildeling kan fortsette å videreutvikle samarbeidet med Veiavangen ungdomsskole for ungdom.

I tillegg mottok Mjøndalen IF midler til blant annet sitt lokale Solidaritetsfond og Åpen hall.

Det ble en gledelig start på uka, sier Svein Erik Gevelt, daglig leder i Mjøndalen IF.

Drammen idrettsråd ønsker å takke idrettslaget, frivillighten og samarbeidspartnere for den innsatsen som gjøres for innbyggerne i nærområde.


Gratulerer og lykke til med med videre arbeid gjennom Aktive Lokalsamfunn- MIF for alle!!

Aktive Lokalsamfunn er et mangeårig samarbeid mellom Drammen idrettsråd, Drammen kommune, skole og idrettslag og har vist seg å være en suksess.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather