Om Drammen
Elvebyen Drammen ligger i Viken fylke, sentralt på Østlandet. Det bor vel 100 000 innbyggere i kommunen (jan. 2020), men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen har en flerkulturell befolkning, og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet.