Paraidrett

Velkommen til Idrett for utviklingshemmede

Vår avdeling for idrett for utviklingshemmede(IFU) har aktiviteter innen håndball og fotball. Avdelingen drives med betalte trenere og har eget styre med foreldrekontakt representert. Kontaktinformasjon finner dere nedenfor. IFU har faste treningstider året rundt og starter kl. 18.00.

les mer:Kontakter for idrettene
Kai Hansen, leder for IFU, kaihansen88@gmail.com, +47 458 69 578 (Fotball)Per Gunnar Torgersen, IFU, pingu88_88@hotmail.com, +47 954 92 944 (Fotball)
Runar Evjen, rådgiver, IFU, runar.evjen@getmail.no, +47 911 60 753
Målfrid Skinnemoen, IFU, mskinn62@hotmail.com, +47 908 20 799 (Håndball)Yngvar Berg, IFU, yngvarb@ifi.uio.no +47 415 15 190 (Håndball)
Treningstider Drammenshallen Fotball/håndball (Vinterstid)
Tirsdager kl. 18.00 – 19.00
Treningstider Gulskogen Idrettspark Fotball/håndball (Sommerstid)
Tirsdager kl. 18.00 – 19.00

 

 

 

 

Konnerud IL har startet opp para-allidrett der mestring og idrettsglede står i fokus.  Trykk på bilde for mer info.

 

 

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».

NIF ønsker å standardisere bruken av «paraidrett» som fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. I tillegg endres navnet på fagseksjonen «NIFs seksjon for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse» til «NIFs seksjon for paraidrett».

Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Den individuelle betegnelse på disse (for eksempel «idrett for hørselshemmede» og/eller «døveidrett») fortsetter som før.

Følg link for mer informasjon

https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/om-idrett/kontakt-oss/#