Rapportering «Aktiv i idrett»

Alle idrettslag som mottar støtte gjennom Drammen Idrettsråd og ordningen «Aktiv i idrett» skal rapportere tilbake til idrettsrådet innen oppgitt rapporteringsfrist.

Dersom idrettslaget har mottatt midler til flere tiltak/idrettstilbud skal det rapporteres for hvert av tiltakene.

Det er ikke mulig å mellomlagre rapporten. Forbered deg derfor ved å finne fram regnskapstall og antall deltakere som har deltatt før du starter. 

Følg link for rapportering:
Rapport Inkluderingsmidler 2022 (jotform.com)

Ved spørsmål om rapportering rettes spørsmål til:
Janne Cecilie Hafskjold

Det er kun vedlagt regnskapsmal som skal benyttes i rapporteringen.