TILDELINGEN AV EKSTRAMIDLENE ER KLAR!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er avhengig av at DITT idrettslag husker å sende inn svarskjemaet innen 17 august. DU trenger ikke søke om sum.

Logo vil gjennomgå mindre endringer før den kan tas i bruk av idrettslag.

Drammen idrettsråd viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund 26.05.2023 om ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år)

Formålet med tilskuddet
Tilskuddet er en ekstrainnsats fra KUD og Drammen er tildelt kr. 4 696 316 til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og unge.

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene skal understøtte:

 • Klubbenes eget arbeid med å inkludere barn og unge som faller utenfor medlemsdrevet idrettsaktiviteter på grunn av den sosioøkonomiske situasjonen til familien. 
 • Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet innenfor gitte kriterier.

Svarskjema: Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten (jotform.com)

NB! Idrettslaget trenger ikke søke om en sum. Det er viktig å sette seg inn i kriteriene før du fyller ut skjemaet!

Fortsett å lese «TILDELINGEN AV EKSTRAMIDLENE ER KLAR!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Sommerhilsen fra Drammen idrettsråd

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
sommerbilder blumen

Sommerferien nærmer seg for de fleste og sol og varmegrader har for lengst inntatt Drammen.

Sommerferie er is, bading, ferieminner, latter, smil og aktivitet. Ikke alle skal på sommerferie. Ikke alle får oppleve aktivitet. Idrettslag i Drammen strekker seg langt for å forebygge dette.

Drammen idrettsråd ønsker å takke hele Drammensidretten for den enestående jobben dere gjør for barn og unge, også i sommerferien. Et utvidet samfunnsansvar langt utover ordinær idrettsaktivitet. Det kommer ikke av seg selv, dere har jobbet hardt over tid. Stått på sent og tidlig for at Drammens mange kommunedeler skal bli «et godt sted å leve».

«Klubbledere, tillitsvalgte, ansatte, trenere, foreldre, besteforeldre og frivillige, tusen takk til dere alle«!

Gjennom idrettens mange gratiscamper og lavterskeltilbud får barn og unge oppleve nye vennskap, aktivitet- og bevegelsesglede, lek og moro i sommer.  Det er det sommerferien handler om. Fellesskap, samhold og aktivitetsglede. Å høre til sammen med andre.

Fortsett å lese «Sommerhilsen fra Drammen idrettsråd»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

For én «badesommer» bygger vi  17 idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

3,5 millioner kroner er summen Drammen kommune bruker på å tilby mange gratis inngang på Drammensbadet denne sommeren. Det er et bra tiltak. Sett i perspektiv vil man for tilsvarende sum kunne bygge 17 idrettsanlegg.

I idretten er vi innrettet slik at vi ergrer oss over et dårlig resultat i kun få minutter før vi begynner å glede oss til neste løp. Nytt løp til helga, nye muligheter, det vinner vi.

I det orienteringsløpet som idretten og Drammen kommune har løpt sammen siden kommunesammenslåingen har vi kun sporadisk vært innom postene. Resultatet er deretter. Vi er godt nede på resultatlista. Det får så være at andre har løpt fortere enn oss. Som verre er at vi har surra det til selv. En ivrig og utålmodig idrett har løpt foran med kompasset og slept på en kommune som ikke har hatt med seg noe kart på turen. En kommune uten kart tør ikke/vil ikke/kan ikke bevege seg ut i ukjent landskap.

I kommunestyremøte 14. juni godkjente kommunen et kart med betegnelsen «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Det er dette kartet vi sammen skal løpe etter helt fram til 2030. Kartet kunne vært tegnet enda tydeligere, men det er mer enn godt nok til at kommunen kan få opp farta. Sammenholder vi kartet med partienes program for neste fire år på idrettsområdet, blir det faktisk ganske så bra. Gjennomgående har partiene offensive og gode idrettsprogram. Kart og terreng stemmer overens.

Idretten tar for gitt at partiene tar sine egne program og sin egen vedtatte temaplan på alvor. Neste post i løpet heter da «bevilgninger» og første anledning er budsjett for 2024.

Fortsett å lese «For én «badesommer» bygger vi  17 idrettsanlegg»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd ønsker alle en fin 17. mai!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd ønsker idrettslag, samarbeidspartnere, frivillige og innbyggerne i Drammen en riktig flott 17.mai feiring.

17. mai er frihetsdagen vår, men også en flott dag for å feire mangfold og inkludering. 

La oss feire vårt åpne inkluderende fellesskap med norske flagg, barnetog og høye hurra-rop!!

Gratulerer så mye med nasjonaldagen!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Kulturminister Anette Trettebergstuen på besøk i Drammen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I dag 12. 05 var kulturminister Anette Trettebergstuen på besøk i Drammen, nærmere bestemt på Gulskogen hos Strømsgodset IF. Bakgrunn for besøket var å høre mer om modellen Aktive Lokalsamfunn.

Tilstede var Ordfører Monica Myrvold Berg, Hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet, Sølvi Brandt Bestvold, fylkesordførerkandidat Mons- Ivar Mjelde, Strømsgodset IF, Jasmin Kvinnenettverk, Drammen idrettsråd og gjester.

Ordføreren ønsket velkommen og innledet med å fortelle om den strategiske satsningen på Aktive Lokalsamfunn i Drammen.

Videre fikk delegasjonen et historisk tilbakeblikk på hvordan det hele startet, forankring og felles målsetting, Aktive Lokalsamfunn fra prosjekt til strategisk modell og kommunens enstemmige vedtak mot å finne en varig bærekraftig finansieringsmodell.

De fikk høre om samarbeidet mellom skole og idrettslag, tidlig innsats med lek og bevegelsesglede i barnehage, Aktiv Senior/60+, lavterskel og gratistilbud, E-sport som både inkludering- og læringsarena, utdannelse av ungdommer som aktivitetsledere, åpen hall, mangfold og inkluderingstiltak.

Fortsett å lese «Kulturminister Anette Trettebergstuen på besøk i Drammen!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd med nytt styre

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd takker avtroppende styreleder Per Burud for mangeårig solid innsats for idrettsrådet og Drammensidretten.

Idrettsrådet takker også avtroppende styremedlem Geirr Kihle for uvurderlig innsats gjennom mange år.

Stafettpinnen overtas av ny styreleder Per Fjeld-Olsen og nyvalgt styre. Lykke til med mange og viktige oppgaver fremover.

Nyvalgt styre i Drammen idrettsråd, valgt for to år:

Fornavn Etternavn Klubb Verv 
Per  Fjeld-Olsen Mjøndalen IF Leder 
Anja Kristin Lønseth Nesbygda IF Nestleder 
Eirik Fossen Konnerud IL Styremedlem 1 
Runar Martin Dammen Svelvik IF Styremedlem 2 
Mariann Eide SBK Skiold Styremedlem 3 
Terje Vold Solberg SK Styremedlem 4 
Knut Arvid Syvertsen Åssiden IF Styremedlem 5 
Jorunn Tveten Drammens Ballklubb Varamedlem 1 
Lars Erik  Olsen Nedre Eiker Svømmeklubb Varamedlem 2 

Takk til møtedirigent Marit Skretteberg, som ledet årsmøtet 2023 med stø hånd.

Takk til alle fremmøtte idrettslag, gjester og hilsen fra Camilla Nilsen (Drammen kommune) og Pål Thomassen (Viken idrettskrets)

Vi takker også Drammens Ballklubb for god bevertning og lån av klubbhus.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2023:

 • DATO: TIRSDAG 25. april 2023
 • STED: Huset på banen, Drammens Ballklubb. Øren. Drammen
 • START: Kl. 18.00

Dagsorden ifølge NIFs lover:

 • Godkjenne de frammøtte representanter.
 • Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
 • Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettsrådets årsberetning.
 • Behandle idrettsrådets regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 • Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2023-2024 samt orientere om det kommende arbeidet med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta idrettsrådets budsjett for 2023.
 • Foreta valg i henhold til DIRs lov.
Fortsett å lese «INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Tror du at du vet hva Drammensidretten driver med? Da må du tro om igjen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som Norges eneste idrettslag arrangerer Strømsgodset IF med «Ekte Kjærlighet på Gulskogen» Kunsterklubb ved Rødskog skole. I samarbeid med løsningorientert og fremovlent rektor er alt mulig. Oppstart av «Kunstklubb» med 20 elever fra Rødskog og Gulskogen skoler fant veien til et herlig tilbud drevet av damer med fullkommen forståelse for barn, ungdom, kunst og kreativ nyskapning!
Nytt av året arrangerer Strømsgodse IF bydelskafe. Dette er en sosial møteplass for ALLE. Menneskemøter på tvers av generasjoner bygger fellesskap og samhold i kommunedelen.

Visste du at idrettslag i Drammen samarbeider tett med tilsammen 35 skoler og bidro i 2022 til at over 8000 barn og unge fikk ukentlig aktivitet? Visste du at Solberg Sportsklubb har etablert et samarbeid med Killingrud U skole, Solberg skole og Pensjonsistforbundet Buskerud? «Sammen om Ælva» tråkker til og vil jobbe for å tilrettelegge for aktive barn og unge i tillegg til generasjonsmøter.

Visste du at flere idrettslag har etablert åpent klubbhus for barn og unge?

Svelvik IF E-sport har Multigamer klubb på onsdager. Tilbudet er gratis og åpent for alle i barneskolealder, med mål om å skape en trygg møteplass for barna og unge. Her fokuserer de på aktivitetsglede, samtidig som barn vil lære om forskjellige typer spill, konsoller, esport, personvern og nettvett. Foreldre oppfordres også til å delta!

Gjennom Åpen hall for 2022 kunne over 2450 barn og unge boltre seg i et hav av ulike aktiviteter, treffe venner, bli kjent med nye venner og finne sin plass i eget lokalmiljø.

Mjøndalen IF som Drammens eneste klubb har språk kafe for nyinnflyttede, godt representert av ukrainere. Her kan mennesker bli kjent i sitt lokalmiljø, lære seg språk, norske mattradisjoner, sosiale koder og bidra med kunnskap og ressurser de selv har med seg.
Har du noen gang hørt om ski-fotball? Konnerud IL arrangerer gratis tilbud for ungdom.

Fortsett å lese «Tror du at du vet hva Drammensidretten driver med? Da må du tro om igjen!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettsrådets høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Demografi; sitat fra planbeskrivelsen:

I planperioden og framover vil andelen eldre over 67 år øke sterkt. Antall 80-åringer vil dobles frem mot 2040.

Idretten har gjennom idrettslag i alle kommunedeler etablert den systematiske modellen Aktive lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Seniortilbud er en viktig del av arbeidet og Drammen idrettsråds samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet Buskerud sikrer at arbeidet er målrettet og at organisasjonene samarbeider om hva, hvor og hvordan slik at tilbudene til denne målgruppen blir så gode som mulig.

Arbeidet bidrar betydelig til å oppnå målet man beskriver i planbeskrivelsen:

Gode levekår og livskvalitet for innbyggerne er avhengig av at alle har muligheter for passende arbeid, boliger tilrettelagt for alle livsfaser, møteplasser og områder som stimulerer til aktivitet og fellesskap. Dette er sentrale premisser for kommuneplanarbeidet.

Les hele innspillet under:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram