Sommerhilsen fra Drammen idrettsråd

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammensidretten sover ikke selv om sol, varmegrader og sommerferie banker på døra. Tvert imot, det yrer av idrett- og aktivitetsglede, blide barnefjes, lek, latter og aktivitet.

Sommercamper for barn og ungdom, teaterforestilling, fotballskoler, Mesternes Mester, fekting, hoppepute, Aktivitetscamp, Keeperskole, lek og bevegelsaktivitet og E-sportcamp er bare noen av de aktivitetene som foregår i disse dager.
Nye vennskap etableres, sommerminner skapes og gode aktivitetsopplevelser tilrettelegges for barn og unge på nær sagt alle Drammens baner, haller, klubbhus og uteområder.

Engasjerte ungdomsledere som selv ikke er klar over hvilken enorm betydning de har som rollemodeller, når de bidrar til god aktivitetsledelse for våre minste.

Idrettslag som jobber på tvers av klubbdrakta for å styrke fellesskap og samhold for alle Drammens barn og unge.

En samlet Drammensidrett som bidrar langt utover hva som kan forventes, for å gjøre Drammen til et godt sted å leve. En idrett som hver dag bidrar til tilhørighet, fellesskap, mangfold og inkludering. En idrett som er fremoverlent og innovativ, noe som har resultert i at Drammen er satt på kartet.

Drammensidretten og frivilligheten gjør en formidabel jobb for å fremme idrett- og aktivitetsglede og et aktivt livsløp for innbyggere i Drammen kommune. Sammen skal vi fortsette å spille hverandre gode.

Tusen takk for den jobben dere gjør hver dag hele året. Drammen idrettsråd ønsker alle idrettslag en riktig god sommerferie. Idrettsrådet ønsker også hele Drammensskolen med rektorer, lærere og FAU en riktig god sommerferie.

Vi ønsker samtidig hele frivilligheten, Drammen kommune og øvrige samarbeidspartnere en riktig god sommer.
Vel fortjent sommerferie til alle sammen.

Sommerhilsen fra

Drammen idrettsråd v/styret og administrasjonen

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Verdens aktivitetsdag ble feiret med idrett- og aktivitetsglede for over 2000 Drammensere fra 0-100 år!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dugnaden for å redusere ensomhet og utenforskap ble sparket i gang i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag i de fleste kommunedeler i Drammen i mai.

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammensidretten, Pensjonistforbundet Buskerud og øvrig frivillighet satte fellesskap, samhold og fysisk aktivitet på kartet.

Målet var å så det lille frøet og inspirere til at fysisk aktivitet skal være lystbetont og moro. Unge og eldre har mye å lære av hverandre og det å møtes på tvers av generasjoner er med på å inspirere til å prøve ut nye aktiviteter og samtidig skape gode sosiale møteplasser.

Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022 ble feiret med et mangfold av aktiviteter rundt i de ulike kommunedelene for over 2000 innbyggere i Drammen.

Hele livsløpet med alle generasjoner ble feiret med aktiviteter som boccia, lynsjakk, 60 meter, nappe hale, stafetter, bueskyting, speiding, kampsport, crocket, fotball, hinderløyper, lek og bevegelsesglede for store og små. 

Barn fikk mulighet til å «adoptere» besteforeldre. Ungdom bisto som aktivitetsledere og gode rollemodeller, volleyballdamene på Gulskogen serverte forfriskninger. Ansatte fra skolene var i sving og Pensjonistforbund Buskerud, lokale pensjonistforeninger og Sanitetsforeningen deltok med iver og lyst.

Toppidrettsutøvere som Haldor Stenevik, Johan Hove og Emma Kirkeberg Mørk satte en ekstra spiss på dagen.

Dagen ble flere steder avsluttet med invitasjon til å se fotballkamp.

«Gjennom å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og skape flere sosiale møteplasser kan vi forhindre ensomhet og utenforskap. Drammen idrettsråd ønske å bidra til et aktivt livsløp», uttaler Per Burud (Styreleder i Drammen Idrettsråd)

Fortsett å lese «Verdens aktivitetsdag ble feiret med idrett- og aktivitetsglede for over 2000 Drammensere fra 0-100 år!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Inkludering av flyktninger i idretten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd har direkte kontakt med Blåkors og Drammen kommune vedrørende flyktningsituasjonen. Drammen idrettsråd vil koordinere kontaktinformasjon inn mot frivillighetskoordinatoren i akuttmottaket i en oppstartsfase.

Drammen idrettsråd ønsker kontakt med idrettslag som ønsker å bidra med aktivitet i akuttmottak, aktivitet utenfor akuttmottak og mulighet for at barn og unge fra Ukraina kan delta ved gratis sommeraktiviteter. Eks: Sommercamper.
Vi ber derfor idrettslag fylle ut et kontaktskjema, slik at idrettsråd får en oversikt:

Kontaktskjema aktivitet i mottak (jotform.com)

NB! Det er idrettslag og akuttmottak som inngår samarbeidsavtale. Tips til innhold ved inngåelse av samarbeidsavtale med akuttmottak: Avklare roller, tydelig avtaleperiode i tillegg til evaluering. Kontaktperson i idrettslaget og god informasjon fra begge parter er viktig og hva skjer ved utløp av avtale.

Drammen idrettsråd har oversikt over de IL som har registret seg gjennom Viken Idrettskrets. Idrettslag kan registrere kontaktinformasjon og aktivitet her:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Sammen om Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022- Drammens største lagarbeid for mer aktivitet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd, Pensjonistforbundet Buskerud og idrettslag samarbeider om å arrangere Verdens aktivitetsdag mai 2022. 
Vi ønsker å samle alle gode krefter for å markere økt bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet, spesielt for seniorer. Sammen ønsker vi å øke Drammensinnbyggernes deltagelse på alle arenaer og fremme helsefremmende aktiviteter og livsstil i et videre perspektiv.  Vi slår et slag for «Livslang idrett og aktivitetsglede på tvers av generasjoner».

 Samtidig ønsker vi og feiere Frivillighetens år 2022 i Drammen. Drammen idrettsråd ønsker å hylle hele frivilligheten og samarbeid på tvers av frivillighet . Dette er Drammens største lagarbeid.

Det vil være lokale feiringer i flere kommunedeler koordinert av idrettslag og deres samarbeidspartnere for alle mellom 0-100 år.


Øren i regi av Drammens Ballklubb feirer 10 mai, kl 14.00-17.00
Krokstadelva i regi av IF Birkebeineren feirer 8. mai kl. 12.00-16.00
Åssiden i regi av Åssiden IF feirer 30 april, kl 11.00-13.00
Konnerud i regi av Konnerud IL feirer 7.mai,kl 12.00-14.00

Mjøndalen i regi av Mjøndalen IF feirer 7 mai kl 11.00-14.00
Gulskogen i regi av Strømsgodset IF
feirer 7 mai kl 12.00-16.00
Åskollen i regi av Glassverket IF med Åpen hall for 4-6 trinn kl 16.30-18.20 og 7-10 trinn kl 19.00-21.30

Arrangementene er på litt ulike dager, så finn frem til når ditt lokalmiljø feirer Verdens aktivitetsdag på idrettslagets nettside/sosiale medier.
Drammen idrettsråd oppfordrer skole, barnehage, FAU, lokale pensjonistforeninger, nærutvalg, knutepunkt, innbyggere, og frivillige organisasjoner og besteforeldre til å delta i feiringen av fellesskapet, samholdet og aktivitet på tvers av generasjoner.

Drammen idrettsråd oppfordrer også til å gå inn på nettsiden til Norsk Friluftsliv og #Sammenpåtur: Bli med #sammenpåtur i Frivillighetens år 2022! – Norsk Friluftsliv

«Sammen om Drammen og et trygt og aktivt lokalmiljø, på tvers av generasjoner»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er i dialog med Drammen kommune om samarbeid rundt flyktningsituasjonen i Ukraina og hvordan dette vil påvirke kommunen.

Drammen idrettsråd ønsker å bidra til at ukrainske barn og unge som ankommer Drammen, raskt mottar tilbud om aktivitet i det lokalmiljøet de bosettes i.

Drammen kommune har pr nå ikke oversikt over antall, alder, ankomsttidspunkt eller lengde på opphold. Det er foreløpig en uoversiktlig situasjon for alle kommuner i Norge, også Drammen kommune. Det etableres nå mottakssentre flere steder i landet. De fleste som kommer fra Ukraina er kvinner og barn

Drammen idrettsråd og Drammen kommune vil ha løpende dialog fremover om flyktningsituasjonen i Drammen, slik at idrettens innsats blir målrettet og hensiktsmessig.

DIR oppfordrer allerede nå idrettslag i Drammen om å forberede og tilrettelegge for å inkludere barn og unge fra Ukraina.

Hva kan idrettslag bidra til for at barn og unge raskt inkluderes i aktivitet i sitt lokalmiljø:

 • Lavterskel og gratistilbud som for eksempel åpen hall.
 • Inkludere i etablerte idrettstilbud som allidrett, fotball, håndball, dans etc
 • Benytte idrettskontakt som bindeledd
 • Benytte «Bli med» brosjyren på Ukrainsk
 • Samarbeid med skole, FAU
 • Utlånsutstyr
 • E-sport som sosial inkluderingsarena
 • Ungdom støtter ungdom
 • Frivillige trygge voksenpersoner i idrettslaget. (Det er i hovedsak kvinner som ankommer).
 • Finnes det frivillige, foreldre, voksenpersoner i idrettslaget som snakker ukrainsk/russisk?
 • Samarbeid med allerede etablerte andre frivillige organisasjoner
 • Samarbeid mellom idrettslag

Idrettens rolle er først å tilrettelegge for gode inkluderingsarenaer og skape idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i en vanskelig situasjon.

Det er foreløpig ikke bevilget statlig økonomisk støtte til dette arbeidet, men det antas at det vil komme på plass noe om kort tid.

Drammen idrettsråd holder Drammensidretten løpende orientert om situasjonen.

«Bli med» brosjyren på ukrainsk.

 Den kan lastes ned her: 16_22_nif_bli-med_brosjyre_ukrainsk.pdf (idrettsforbundet.no)

Det ligger også verktøy og filmer i linken som kan benyttes i inkluderingsarbeid.

Verktøy og filmer (idrettsforbundet.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Skisprint farget i gult, blått, rødt, hvitt og blått!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Skisprinten i Drammen er ment å være en folkefest der idrettsglede skal stå i fokus. Siste dagers bølger har skapt usikkerhet og mange sterke følelser. Idrett er følelser, i år ekstra sterke følelser.

Denne gangen handler det om å stå opp for noe større og vise solidaritet mot urettferdighet.

Nå skal vi sammen ta folkefesten tilbake. Sammen skal vi skape fellesskap, samhold og idrettsglede, som Skisprinten er ment til å være.

Torsdag 3 mars er det igjen klart for Skisprinten i Drammen. Dette skal vi feire.

Drammen idrettsråd oppfordrer alle Drammens innbyggere og spesielt Drammensidretten til å bidra til den folkefesten skisprinten er ment til å være. Idrettsrådet oppfordrer alle til å farge Drammen med det norske og det ukrainske flagget.
Tusenvis av ansikt markert med to flagg i ulike farger, sier mer enn ord.

La fargene blått, gult, rødt, hvit og blått farge torget torsdag 3 mars.

Vi gleder oss til folkefest og skisprint i Drammen.

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mat er ikke bare en fysiologisk nødvendighet, mat har også mange viktige sosiale og kulturelle funksjoner. Smak, tekstur og utseende kan tidvis være av like stor verdi som nytteverdien av det som spises. Ulike områder, regioner og land har derfor utviklet sine særegne former for kokekunst. Strømsgodset IF med «Ekte kjærlighet på Gulskogen» går stadig nye veier for å styrke kommunedelen Gulskogen. Drammensidretten, her ved Strømsgodset IF har påtatt seg samfunnsoppgaver langt utover den ordinære medlem – og idrettsaktiviteten.

I samarbeid med Jasmin Kvinnenettverk, og med støtte fra Viken Fylkeskommune, har prosjektet “Bydelsmiddag» bidratt til nærmere 3500 gratis måltider til barn ved kommunens Aktivitetsskole på Rødskog og Gulskogen skole. Ytterligere 200 måltider er servert til barn og unge som har deltatt i aktiviteter i regi av idrettslaget rett etter skoletid.

Ca tjue kvinner fra en rekke ulike land og kulturer som Eritrea, Somalia, Marokko, Syria, Bosnia, Estland, Afghanistan, Etiopia og Norge har på ulike måter bidratt til at barn og unge har fått gleden av gratis, næringsrik, spennende matretter fra ulike verdenshjørner.

Dette prosjektet er med på å skape et unikt samhold på tvers av kulturer, løfte frem ressurser i en mangfoldig kommunedel og styrke minoritetskvinnens rolle som ressurs i lokalsamfunnet. Det skaper en god sosial møteplass der minoritetskvinner får språk og arbeidstrening. Prosjektet styrker også samarbeid på tvers av frivilligheten og kan bidra til nye spennende samarbeidsprosjekter. Drammen trenger flere kvinnelige gode rollemodeller med minoritetsbakgrunn.  Jasmin kvinnenettverk og disse kvinnene går foran som gode eksempler.

Fortsett å lese «Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

#Pandefri Drammen med søknadsfrist 12 sept.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

«Vi skal ta tilbake de som sluttet, og vi skal bli enda flere!»

I Drammen er #tilbaketilidretten noe mer, vi kaller det for #Pandefri Drammen. Vi ønsker å feire veien til normalitet og markere gjenåpningen i samarbeid med resten av frivilligheten i Viken. Pandemi Drammen er et samarbeid med Viken Idrettskrets, i tillegg til lokalt samarbeid med Pensjonistforbundet Buskerud, Drammen Kulturråd og Drammen Friluftsforum.

#Pandefri Drammen er en del av Drammenidrettens samfunnsarbeid for å skape trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge i Aktive lokalsamfunn.

Pandefri – Frivillighet i Viken etter pandemien er endelig lansert. Meningen med denne nettsiden er først og fremst at man her kan søke støtte til gjenåpningstiltak, og arrangører kan legge inn arrangementer både for å synliggjøre sin egen organisasjon, men også arrangement man ønsker deltakere til. Kampanjen foregår i uke 38-40

Søk støtte og legg inn arrangement

Ved å legge det inn i arrangementskalenderen vil det bli publisert både på pandefri.no og ungfritid.no (hvis ønskelig), og vi planlegger en markedsføring av denne funksjonen slik at man får synliggjort seg selv som organisasjon og aktiviteten som forekommer. Et typisk «arrangement» kan være alt fra som nevnt barneidrettens dag og en ordinær trening. Her er det plass til alt og alle! Det oppfordres særlig til å søke støtte på tiltak som er et samarbeid med øvrig frivillighet, samarbeid med skole eller tiltak som er ment å vare også i årene som kommer. Det er ingen rapportering på midlene. Bruk Pandefri-materiellet til å markere gjenåpningen lokalt som man også kan laste ned på nettsiden. I materiellet er det også enkelt å legge inn egen logo og egen tekst.

Legg inn deres arrangement!

Pandefri.no er lansert – legg inn arrangementene deres her! Her kan absolutt alle arrangementer legges inn, uansett om det er faste treninger eller om det er større arrangementer. Ha gjerne søkelys på at man kan teste en idrett for første gang og liknende.

I tillegg kan Drammensklubber søke om støtte her: Søk støtte til #Pandefri Drammen (jotform.com)

Drammen idrettsråd oppfordrer idrettslag til å søke om generasjonsaktiviteter, lavterskel- og gratistiltak, høstferietilbud og tiltak for å rekruttere sårbare barn og unge. Det oppfordres til samarbeid med øvrig frivillighet og skoler.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

#Pandefri Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
I samarbeid med Viken idrettskrets ønsker Drammen idrettsråd å fronte kampanjen Pandefri for feire at pandemien er overmed vår egen lokale vri: #pandefri DrammenDette er en del av Drammenisdrettens utstrakte samfunnsarbeid, Aktive lokalsamfunn.

Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Hvem kan søke?

Nettsiden  pandefri.no, skal fungere som en landingsside med fritidsaktiviteter i Viken og for Drammen.  Her legges det ut markedsføringsmateriell, arrangementer, happenings og en idèbank.

Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets,  Musikkrådene i Viken | Viken Teaterråd | Viken barne- og ungdomsråd | Forum for natur og friluftsliv | Ombudet for barn og unge i Viken kan søke midler her: Søk Pandefri-støtte! – Pandefri

klubber i Drammen kan i tillegg søke Drammen idrettsråd, ved å følge denne linken: Søk støtte til #Pandefri Drammen (jotform.com)

Ved et samarbeid med øvrig frivillighet i Drammen som denne kampanjen er tenkt, kan det skape et godt utgangspunkt inn mot frivillighetens år i 2022. Et eksempel på samarbeid med øvrig frivillighet, kan for eksempel være samlokalisering av aktiviteter, aktivitet på tvers av generasjoner, arrangement, høstferietiltak, rekrutteringstiltak, inkluderingstiltak, etc. Det oppfordres særlig til å innlede et samarbeid med skolen og på tvers av frivillige organisasjoner.

Bli med oss og feire hele frivilligheten i Drammen og Viken i uke 38-40!

Har du spørsmål, ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold(Sissi) på epost: janne.hafskjold@drammenir.no eller mob.nr: 90747501

#SAMMEN OM DRAMMEN og sammen om bærekraftsmål 17-Samarbeid!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

FRITIDSKORTET

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får mulighet til å delta i faste, organiserte aktiviteter. Barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Drammen kommune kan få 1000 kroner i halvåret som de kan bruke på én eller flere organiserte fritidsaktiviteter registrert på nettsiden til Drammen Friskus.

Hva er fritidskortet? 

Dette skal være et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år, der du får opp til 1000 kroner i halvåret som du kan bruke på én eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Hvem kan få fritidskort?

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til søsken. 

Hva dekker fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kroner per barn eller ungdom per halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret.

Hva dekker IKKE fritidskortet?

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av fritidskortet. Eksisterende lånetilbud benyttes for dette.

Fortsett å lese «FRITIDSKORTET»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram